Maak geen misbruik van de geschiedenis


Over twee weken discussieert het Vlaams parlement over een resolutie over de verwerking van het oorlogsverleden. De term alleen al volstaat in dit land om de messen te slijpen. Maar historicus Bart De Wever wil ervoor waarschuwen dat de politiek zich de geschiedenis zou toe-eigenen en hij heeft vragen bij de achterliggende motieven.

In vervlogen tijden gold de geschiedenis als de dienstmaagd van andere wetenschappen. Sindsdien verwierf ze bestaansrecht als zelfstandige discipline met een eigen wetenschappelijke methode en productie. Geschiedschrijving handelt over het handelen van mensen en is dus niet onderworpen aan exacte wetmatigheden of vaste definities. Ieder historisch feit is uniek in zijn context. Hetzelfde geldt voor ieder historisch onderzoek; de vragen die een auteur stelt aan het verleden en de bronnen die hij ...