Foto: fvv
Dies Natalis

Rector UGent legt schuld besparingen bij Vlaamse regering

UGent-rector Rik Van de Walle haalt bij de verjaardag van zijn universiteit uit naar besparingen door de Vlaamse regering. De financiering per student is in vijftien jaar tijd met een vijfde gedaald. ‘Hallucinant en onaanvaardbaar.’

‘80 miljoen euro meer, jaar na jaar.’ Daar heeft de Gentse Universiteit volgens rector Rik Van de Walle recht op, op basis van de financieringsmechanismen die de voorbije jaren door de Vlaamse regering in decreten zijn vastgelegd. ‘Maar al vele jaren respecteert u die niet’, hekelde Van de Walle vrijdagnamiddag tijdens zijn slottoespraak voor de Gentse Dies Natalis – zeg maar de verjaardag van de universiteit.

Bij zijn aankomst aan de aula werd Van de Walle opgewacht door een 150-tal militanten van de twee grootste vakbonden aan zijn universiteit. Het christelijke ACV had zijn leden opgeroepen om in rouwkledij naar de aula te komen. Aanleiding zijn de besparingsplannen van de UGent, die deze week via nieuwssite Apache uitlekten. Daaruit blijkt dat de universiteit in 2027 tegen een begrotingstekort van 31,4 miljoen euro aankijkt. In de nota staan tientallen voorstellen om dat gat te dichten, zoals de afschaffing van de fysieke studentenkaart, maar de vakbonden vrezen dat er onvermijdelijk ook jobs verloren gaan.

Van de Walle moest ingaan op de bezorgdheden, en legde de verantwoordelijkheid voor de dreigende ingrepen volledig bij de Vlaamse regering. ‘De basisfinanciering per student is er de afgelopen vijftien jaar met 20 procent op achteruitgegaan’, zei hij. Dat zou een gevolg zijn van ‘specifieke besparingen en vertragingen in groeipaden’, maar ook van ‘nagenoeg systematische onderindexering van onze werkingstoelage’ en het overslaan van ‘kliks’. Die zouden de financiële middelen automatisch doen toenemen met de studentenaantallen. Dat alles, zei Van de Walle, ‘heeft een negatief effect op de inkomsten die de UGent en de andere universiteiten en hogescholen zonder meer toekomen’.

De rector noemde dat ‘hallucinant en onaanvaardbaar voor een regio als de onze, waar de creatie van welvaart en welzijn in belangrijke mate gebaseerd is op kwaliteitsvol hoger onderwijs. Men hoeft geen rekenwonder te zijn om in te zien dat deze situatie onhoudbaar is. Is het onwil, nalatigheid, onkunde, onverschilligheid, hypocrisie? Van goed bestuur getuigt het alleszins níét’, zei Van de Walle.

‘Boeman van buitenaf’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) reageert dat ‘als de UGent vandaag voor moeilijke keuzes staat, dat natuurlijk ook is door toedoen van beslissingen die gemaakt zijn door voorgangers van de huidige rector. Anders zouden alle universiteiten nu voor een even zware besparingsoefening staan - wat gelukkig niet het geval is. Ik begrijp wel dat men een boeman van buitenaf zoekt, maar deze Vlaamse Regering heeft in 2019 een duidelijk financieel plaatje geschetst en daarna ongeveer 200 miljoen extra vrijgemaakt voor hoger onderwijs. Als het echt zo zou zijn dat Vlaanderen decretale verplichtingen niet zou nakomen, dan stonden alle juristen die de UGent rijk is al lang aan te schuiven bij de Raad van State of het Grondwettelijk Hof.’

Lees ook

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden