Foto: Belga
Voetbal

Ceo Peter Bossaert vecht om te overleven tijdens crisisvergadering voetbalbond

De raad van bestuur van de voetbalbond zat woensdagavond in een crisisvergadering bij elkaar. Voor ceo Peter Bossaert dreigt ontslag omdat bij zijn loonsverhoging vorig jaar niet de geijkte procedure werd gevolgd.

Uitgerekend een dag voor de Rode Duivels naar Zweden vertrekken voor een nieuwe campagne met een nieuwe bondscoach, kwam het aan de top van de voetbalbond tot een open oorlog tussen de raad van bestuur en ceo Peter Bossaert. De onmiddellijke aanleiding is een loonindexatie die Bossaert vorig jaar kreeg uitgekeerd en achter de rug van de raad van bestuur zou zijn doorgevoerd. Voorzitter Paul Van den Bulck stuitte op de informatie tijdens een externe audit, waarvan de resultaten deze week met de bestuurders van de bond werden gedeeld.

Volgens een dertig bladzijden tellend rapport is er sprake van ‘een inbreuk op de ethische code’ en is de contractaanpassing ‘in strijd met de wetgeving en het reglement van inwendige orde’. Twee vertegenwoordigers van Voetbal Vlaanderen, een van de geledingen van de bond, riepen daarop woensdagavond een buitengewone bestuursvergadering bij elkaar. Bossaert moest daarin de bestuurders overtuigen dat zijn loonsverhoging wel degelijk volgens de interne regels werd doorgevoerd.

Het document waar het rond draait, is een addendum bij zijn arbeidscontract waarin enerzijds de voorwaarden voor enkele variabele bonussen werden aangepast en anderzijds een loonindexatie werd doorgevoerd. Het werd voor goedkeuring ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter van de bond, maar passeerde niet op de raad van bestuur. De toenmalige voorzitter, Robert Huygens, en de ondervoorzitter, Michael Verschueren, verklaarden achteraf te goeder trouw te hebben gehandeld en alleen maar de adviezen van de juridische dienst van de bond te hebben gevolgd.

Bij het management van de voetbalbond is te horen dat alle regels zijn gevolgd en dat voorzitter Paul Van den Bulck een persoonlijke conflict met Bossaert wil uitvechten. De uitvoerende macht is in de KBVB geconcentreerd bij de ceo, de bondsvoorzitter speelt in ons land alleen maar een controlerende rol.

Bij de bestuurders klinkt het dan weer dat de eigengereide managementstijl van Peter Bossaert moeilijk ligt. Op verschillende momenten zou hij dossiers anders hebben aangepakt dan met de raad van bestuur afgesproken. Dat was onder meer het geval bij de evaluatie van de vorige bondscoach Roberto Martinez en de procedure voor de aanstelling van de nieuwe bondscoach, Domenico Tedesco.

Het lijkt erop dat de raad van bestuur in het dossier rond de loonsverhoging nu de hefboom in handen heeft om de ceo voetje te lichten.

Na afloop van de vergadering, die tot laat woensdagavond duurde, gaven de betrokkenen nog geen reactie.

Lees ook

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden