Foto: Marc Herremans

Belasting op overwinst elektriciteitsproducenten zal dit jaar minder dan geraamd opleveren

De inkomsten die de overheid wil afromen van de overwinsten in de energiesector, zullen hoger uitvallen dan verwacht in 2022. Maar dit jaar zullen ze dan weer lager liggen dan geraamd. Dat is een gevolg van de daling van de prijzen op de markt.

Dat heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dinsdag in de Kamer geantwoord op vragen van Bert Wollants (N-VA) en Greet Daems (PVDA).

Met het oog op de begrotingscontrole later deze maand, heeft minister Van der Straeten energieregulator Creg een nieuwe schatting gevraagd van de inkomsten uit de elektriciteitsproductie. Het gaat voor alle duidelijkheid nog steeds om een raming, want de facturatie vindt pas later dit jaar plaats.

Voor vorig jaar zouden de inkomsten voor de overheid uit de heffing op de overwinsten 231 miljoen euro hoger liggen dan wat in de begroting was ingeschreven. Dat heeft vooral te maken met de hogere volumes. Voor dit jaar zou de bijdrage van de elektriciteitssector voor de periode van januari tot en met juni rond de 692 miljoen euro uitkomen. Dat is 142 miljoen euro lager dan de schatting uit oktober.

Voor de repartitiebijdrage komt de nieuwe schatting van de Creg uit op 926,2 miljoen euro voor 2023, ofwel 143 miljoen euro lager dan eerst geschat. Voor de lagere cijfers verwijst de minister naar de daling van de prijzen. Die leiden uiteraard tot lagere overwinsten en een lagere bijdrage. De daling van de prijzen is ook goed nieuws voor de consumenten en leidt op haar beurt tot een lagere kost van het sociaal tarief voor de overheid.

Aardgas

Wat de gassector betreft, daar heeft de Schatkist de 300 miljoen euro ontvangen die van Fluxys werd verwacht. Voor petroleum vallen de ramingen iets lager uit. Eind februari was 134,2 miljoen van de 134,5 miljoen euro die was gefactureerd voor het eerste semester van 2022 al betaald. Op twee jaar tijd wordt een bedrag van 600 miljoen euro verwacht.

Voor 2022 ligt het totaal gefactureerde bedrag licht lager dan initieel geschat. Dat heeft vooral te maken met het tijdelijk stilleggen van de behandeling in de raffinaderij van ExxonMobil wegens onderhoudswerken. De daling van de inkomsten zou daardoor 11 miljoen euro bedragen. Voor 2023 worden de cijfers dan weer iets hoger ingeschat (1,5 miljoen euro).

Lees ook

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden