Foto: belga
staking

Vakbonden Delhaize eisen intrekking franchiseplannen en verlaten overleg

De bediendevakbonden eisen dat Delhaize zijn plannen intrekt om al zijn eigen winkels te verzelfstandigen. Ze hebben het overleg verlaten. De spontane acties gaan ondertussen gewoon door.

De bediendevakbonden hebben in een gemeenschappelijke verklaring op de ondernemingsraad de directie van Delhaize laten weten dat het personeel de franchiseplannen niet ziet zitten. Ze vragen de intrekking van die plannen. De directie ging niet in op de vraag en zegt gewoon door te gaan met de geplande verkoop van alle eigen winkels. Dat proces is overigens al op gang getrokken. Later vandaag beraden de vakbonden zich over hoe het verder moet. ‘Dit dreigt een lange actie te worden’, zegt Frank Convents van ACV Puls.

In de brief wijzen de vakbonden op acht punten. Delhaize is geen onderneming in moeilijkheden die op Belgisch niveau verlies lijdt en nog minder op groepsniveau. Door de sterke resultaten in het voorbije jaar werd het loon van de ceo van Ahold Delhaize verhoogd tot 6,5 miljoen euro. De uitgekeerde dividenden voor de aandeelhouders vertonen een constant groeipatroon, luidt het.

‘Het is niet omdat de omzet in de eigen winkels terugvalt dat ze verlieslatend zijn. Een kwart van de franchisewinkels verkeert in moeilijkheden en dat leidt niet zelden tot ontslagen.’ Delhaize moet op andere manieren de eigen winkels aanzwengelen, vragen de vakbonden. Ze zeggen dat ze al tien jaar alle dwalingen van Delhaize getolereerd hebben en vragen Delhaize aan te tonen wanneer ze zouden geweigerd hebben over een aanpassing van de cao’s te praten.

De vakbonden willen verder dat er niet over de afstoting van de winkels wordt gesproken, maar over een beter commercieel beleid. ‘Bezuinigen is niet de oplossing, het is negenduizend mensen opofferen op het altaar van een crapuleus kapitalisme. Het is ook negenduizend werknemers elke vorm van collectieve onderhandeling ontzeggen en het “sociaal passief”, de kosten van ontslagen op de franchisenemers afwentelen. Een echt schandaal’, klinkt het in de brief. ‘Wees niet verbaasd over deze reacties, ze zijn enkel een antwoord op uw brutale beslissingen.’

Aanslepend conflict in de maak

De standpunten van de vakbonden en Delhaize liggen mijlenver uiteen. De vraag is hoe het verder moet. De bonden beraden zich ook over acties tegen de aanstoker van deze verzelfstandiging, met name de top van Ahold Delhaize in het Nederlandse Zaandam.

Officieel hebben de vakbonden nog geen oproep tot staking gelanceerd en gaat het tot nu toe om spontane acties. De bonden beraden zich over een strategie op langere termijn, want alles wijst erop dat een lang sociaal conflict in de maak is.

Doordat Delhaize kiest voor de verkoop van de winkels, is er geen collectief ontslag en moet er niet over een sociaal plan onderhandeld worden. Delhaize toonde zich wel bereid de vakbonden te informeren, maar die bedanken voor die strategie.

Het conflict dreigt zich in een volgende fase te verleggen naar de paritaire comités. De vakbonden willen dat de arbeids- en loonvoorwaarden bij de franchisewinkels worden verbeterd. Dat zou retailers met eigen winkels minder aanzetten om hun supermarkten aan zelfstandigen te verkopen. De bonden zoeken ook steun bij de minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Die liet zich afgelopen week al erg kritisch uit over de plannen van Delhaize.

Lees ook

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden