Foto: BART DEWAELE

Calvo vraagt extern onderzoek Kamer naar aanleiding van ‘onwettige’ pensioenbonussen

Groen-Kamerlid Kristof Calvo vraagt in een brief aan Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) een externe doorlichting naar aanleiding van de ‘onwettige’ pensioenbonussen voor onder meer Herman De Croo (Open VLD) en Siegfried Bracke (N-VA).

‘Onze instelling beleeft een ongeziene crisis’, schrijft Calvo. ‘Dat is nefast voor de geloofwaardigheid van de parlementaire democratie, en bijzonder jammer voor de inzet van de medewerkers en de leden.’

De Kamer is sinds woensdag in de ban van het nieuws dat twee voormalige voorzitters –?Herman De Croo (Open VLD) en Siegfried Bracke (N-VA) – en acht hoge ambtenaren kunnen rekenen op bijzondere pensioenextra’s. De regeling, die volgens een doorlichting van twee advocatenkantoren onwettig is, dateert al van eind jaren negentig, maar is al die tijd informeel blijven bestaan.

Sinds het nieuws van de extra’s bekendraakte, besliste het Bureau al de betaling onmiddellijk stop te zetten. Ook wordt nagegaan of eerdere betalingen retroactief kunnen worden teruggevorderd en hoe die regeling tot stand is kunnen komen.

Dat zijn volgens Calvo belangrijke maatregelen, maar slechts een eerste stap. Hij vindt dat beide instanties zich ook moeten buigen over een meer toekomstgerichte aanpak. ‘Mijn korte ervaring als lid van het Bestuurscomité leert mij dat de bedrijfsvoering en governance van onze instelling ernstig moeten worden herbekeken, evenals het statuut, in het bijzonder dat van de bijzondere functies. De moeizame samenwerking tussen Kamer en Senaat om te komen tot voor de hand liggende synergieën en besparingen, vraagt eveneens om extra aandacht en initiatieven.’

Voor het groene Kamerlid moet een externe doorlichting daarbij minstens overwogen worden.

Ook N-VA-fractieleider Peter De Roover vraagt een externe doorlichting, maar dan specifiek over de pensioenregeling. ‘De recente gebeurtenissen werpen een zware smet op het blazoen van onze instelling en wij zijn het aan onszelf en de bevolking verplicht om, naast de directe maatregelen die werden getroffen, zo snel mogelijk klaarheid te scheppen, zowel in de zaak van bijkomende uitkeringen aan gewezen Kamervoorzitters als deze van mogelijke illegale betalingen aan de hoogste ambtenaren na hun pensionering’, schrijft ook hij in een brief aan Tillieux.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden