Foto: belga
Pensioenen parlementsvoorzitters

PVDA: ‘Stop met liegen! Jullie waren allemaal op de hoogte van graaipensioenen’

PVDA/PTB trekt ten strijde tegen wat ze de ‘graaipensioenen’ noemt. In 2020 zou ze die al aangeklaagd hebben.

PVDA/PTB-voorzitter Raoul Hedebouw zette vanmiddag in de Kamer alle andere partijen in hun hemd. Die partijen reageerden gisteren en vandaag verontwaardigd en verrast op het nieuws over de duizenden euro’s extra pensioen die Herman De Croo (Open VLD) en Siegfried Bracke (N-VA) al jaren elke maand ontvangen. N-VA-fractieleider Peter De Roover sprak van ‘collectieve verbijstering’ en eiste dat Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) de zaak ‘tot op het bot’ zou uitzoeken. Allemaal praat voor de vaak, vond Hedebouw, want alle partijen wisten volgens hem van het systeem.

‘Het is een schande! Bovenop hun 7.800 euro bruto pensioen – zo in the pocket – kregen zij er 6.000 euro bovenop. En dat terwijl jullie willen dat de gewone werkmensen het stellen met een pensioentje van 1.500 euro? En niemand hier was op de hoogte? Het ging om de papa van Alexander De Croo (Open VLD) en niemand was op de hoogte? Stop met liegen! Ie-der-een wist het. Jullie waren allemaal op de hoogte!’

   • Duizenden euro’s pensioenextra’s zetten kwaad bloed

Hedebouw noemt de verontwaardiging hypocriet. Zijn partijgenoot Marco Van Hees kaartte de zaak immers eerder al aan in 2020 en 2021 tijdens de begrotingsdiscussies. De aandacht van Van Hees werd toen getrokken door een plotse stijging in de uitgavenpost van 26.000 euro in 2017 tot 88.000 euro in 2020.‘Hij diende toen een amendement in over, en ik lees de titel gewoon voor, de “vergoeding aan gewezen voorzitters en weduwen”. Wat kan er nu duidelijker zijn? Het was een eenvoudig amendement: laat ons dit systeem gewoon schrappen. En wat gebeurde er? Alle traditionele partijen hebben dat weggestemd. En wie was voorzitter van die commissie ? U, mevrouw Tillieux.’

‘Graaipensioenen’

PVDA doopte de hele regeling meteen om tot ‘graaipensioenen’, naar analogie met het boek Graailand van Peter Mertens, de gewezen voorzitter en huidig fractieleider van PVDA/PTB. De politieke imagoschade zou wel eens groot kunnen worden. Kamervoorzitters zijn bij de best verdienende politici. Hun loon ligt 1 euro hoger dan dat van de premier, zo’n 290.000 euro bruto per jaar. Dat komt overeen met 11.000 euro per maand. Alles bijeengeteld kreeg Herman De Croo dus een pensioen dat nog bijna 2.000 euro per maand hoger lag.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) noemt de hele regeling onaanvaardbaar. Ze gaf aan dat de boni nooit werden aangegeven bij de federale pensioendienst, waardoor de administratie daadwerkelijk van niets wist. Huidig Kamervoorzitter Tillieux reageerde dat de vergoedingen prompt werden stopgezet en dat er een juridisch onderzoek loopt om uit te maken of het systeem illegaal is. Voor de bonussen van hoge ambtenaren is dat volgens haar al zeker het geval. Het bureau van de Kamer onderzoekt ook of de vergoedingen kunnen teruggevorderd worden.

Achter gesloten deuren

Het laatste woord is er in ieder geval nog niet over gezegd. PVDA/PTB, dat de lonen van de eigen parlementsleden beperkt tot bedragen tussen de 1.700 en 2.500 euro (de rest van de parlementaire weddes wordt doorgestort naar de partij), speelt haar maagdelijkheid ten volle uit. Ze vraagt om het politieke debat over de affaire in het openbaar te laten plaatsvinden, en niet in het Bureau van de Kamer, dat achter gesloten deuren vergadert. Tillieux benadrukte dat dat nochtans ‘het bevoegde orgaan is volgens het reglement’. Maar Hedebouw kreeg het laatste woord. ‘Er is voor heel het land een plafond van 7.800 euro. En hier is doelbewust gezocht naar hoe men dat kon omzeilen. Jullie waren er allemaal bij. En het is illegaal! Dit debat moet publiek gebeuren.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden