camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Verkeer

Topvrouw internationale strijd tegen terreur moet verkeersveiligheid verhogen

Het nationaal parket voor de verkeersveiligheid heeft na een lange zoektocht Michèle Coninsx als waarnemend procureur aangesteld.

dinsdag 28 februari 2023 om 3.25 uur

Michèle Coninsx. belga

Het parket voor de verkeersveiligheid werd al eind 2021 formeel ­opgericht, maar er was nog altijd geen procureur benoemd. Een eerste oproep in het Staatsblad in mei 2022 leverde niets op. Dat was ­zeker voor een deel te wijten aan de gestelde taalvereisten. Maar nu is het wel gelukt, al is Michèle ­Coninsx aangesteld als ‘waarnemend’ procureur, zonder dat is verduidelijkt hoelang ze die functie zal bekleden.

De bedoeling is dat het nationaal parket voor verkeersveiligheid alle vaststellingen van hardrijden en andere overtredingen vlot afhandelt, meestal door een ­onmiddellijke inning of een minnelijke schikking. De lokale politieparketten krijgen daardoor meer ruimte om zich te concentreren op zaken zoals rijden onder ­invloed van drugs en alcohol. In ­afwachting van de aanstelling van een procureur waren bij het parket wel al een veertigtal magistraten aan de slag. Coninsx hoeft dus niet alles zelf op te starten.

Vliegtuigkapingen

Coninsx heeft al uitgebreide juridische ervaring. In het begin van haar carrière reisde ze de wereld rond om cursussen te geven over vliegtuigkapingen. Midden jaren 90 nam haar carrière een wending toen ze er in het allereerste grote proces tegen Belgische moslimextremisten, de Groupe Islamique Armée (GIA), als jonge magistrate alleen voor stond. Daarna draaide ze mee in nog een reeks geruchtmakende processen, zoals dat van seriemoordenaar ­Andras Pandy en leden van het ­Animal Liberation Front.

Internationaal hielp ze vanaf 2002 mee met de oprichting van de voorloper van Eurojust, een Europese instelling die grensoverschrijdende zware criminaliteit aanpakt. De Limburgse juriste stond de voorbije jaren aan het hoofd van het directoraat Contraterrorisme van de Verenigde Naties, dat ze mee had helpen oprichten. Daarmee was ze in de praktijk de wereldwijde nummer 1 in de strijd tegen terreur. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) noemt haar nu ‘de juiste vrouw op de juiste plaats om dit parket in goede banen te leiden’.

Aangeraden

Niet te missen