Foto: getty images
Werk

Zwangere werkneemsters beter beschermd tegen ontslag

De Brusselse arbeidsrechtbank heeft een werkgever veroordeeld die een werkneemster ontsloeg een maand en een dag na afloop van haar moederschapsrust. ‘De werkgever probeerde de wet te omzeilen.’

De vrouw werkte als personeelsverantwoordelijke toen ze zwanger werd. Wettelijk gezien was ze beschermd tegen ontslag vanaf het moment dat ze haar werkgever van haar zwangerschap op de hoogte had gebracht tot één maand na afloop van haar moederschapsrust. Ze werd de dag daarna ontslagen. De werkgever beriep zich daarbij op een reorganisatie. De vrouw besloot haar ontslag aan te vechten. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen sloot zich aan bij de procedure.

In het vonnis oordeelt de Brusselse arbeidsrechtbank dat de ontslagbescherming van toepassing was. Hoewel het ontslag na de beschermingsperiode werd meegedeeld, werd de beslissing voordien al genomen en werden er toen al voorbereidingen voor het ontslag getroffen. De rechtbank oordeelde dat het niet denkbaar was dat de werkgever het ontslag in één dag had georganiseerd. De werkgever moet het slachtoffer een beschermingsvergoeding betalen die gelijk is aan zes maanden brutoloon.

   • Werknemers nu ook ook beschermd als ze (zwangere) collega’s bijstaan tegen discriminatie

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen benadrukt dat zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie nog te vaak voorkomen op de arbeidsmarkt. ‘De wetgeving die zwangere en recent bevallen werkneemsters tegen ontslag beschermt, is steeds vaker bij zowel werkneemsters als werkgevers bekend’, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut.

‘Zwangere werkneemsters of werkneemsters die terugkeren uit zwangerschapsverlof, zijn zich niet altijd bewust van de precieze draagwijdte van die bescherming. Zoals in dit geval, wanneer de werkgever de wet probeert te omzeilen. Of wanneer een werkgever de werkneemster onder druk zet om ontslag te nemen, of beslist om haar contract niet te verlengen zodra de zwangerschap wordt gemeld, hoewel was overeengekomen dat dit wel zou gebeuren. Al die situaties zijn verboden.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden