camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Verkeersboetes

Onbetaalde verkeersboete gaat straks van loon af

Wie de voorbije jaren hardnekkig weigerde om een kleine verkeersboete te betalen, riskeert het bedrag te zien verdwijnen van de loonbrief.

maandag 6 februari 2023 om 3.25 uur

 isopix

De voorbije drie jaar kon je ermee wegkomen als je na een lichte verkeersovertreding de boetes en aanmaningen bleef negeren. Het systeem van ‘bevel tot betalen’ werd ingevoerd in maart 2020 om het werk van politierechters te verlichten en leidde tot een hoger percentage toch betaalde boetes. Maar wie dat ‘bevel’ naast zich neerlegde, ontsnapte.

Daar komt nu verandering in, want de FOD Justitie en de FOD Financiën koppelen hun databanken aan elkaar. Voortaan komen hardnekkige wanbetalers in het vizier van de FOD Financiën. Die kan de boete opeisen via de belastingen of via een deurwaarder, maar ook door je werkgever te verplichten om een deel van je loon rechtstreeks in de staatskas te storten. Ook uitkeringen en huurinkomsten kunnen een doelwit zijn. Of bij een verkeerscontrole kan je wagen in beslag worden genomen.

1 miljoen keer

Wie de voorbije jaren een bevel tot betalen negeerde, zal nog met terugwerkende kracht de FOD Financiën achter zich aan krijgen. In totaal stuurde het openbaar ministerie al één miljoen keer zo’n bevel uit, waarvan 537.009 in 2022 alleen. 94 procent van de boetes wordt wél betaald wanneer de onmiddellijke inning of de eerste aanmaning (63,02 euro) in de bus valt, of na de minnelijke schikking (76,02 euro). Hoeveel boetes betaald worden in de fase van ‘bevel tot betalen’ (117,81 euro) is niet duidelijk.

‘Hardnekkige wanbetalers vormen geen 6 procent van de overtreders’ Edward Landtsheere  Fod Justitie

De FOD Financiën zal eerst nog een brief sturen voor hij zich tot je werkgever of op je auto richt. ‘Weet dat de overtreders al vijf brieven van politie en justitie ontvingen en die allemaal negeerden’, zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie. ‘Het gaat dus om een restgroep van minder dan 6 procent van de overtreders.’

Voor een zware verkeersovertreding beland je wel nog rechtstreeks voor de rechter. En ook als je na een lichtere boete in beroep gaat tegen het bevel tot betalen, kun je trachten om via de rechtbank je gelijk te halen. (kba, wer)