Foto: epa-efe

Oekraïners pompen Belgisch bevolkingscijfer omhoog

Vorig jaar kwamen er 63.000 Oekraïners bij in ons land. Zij duwen daarmee de bevolkingsgroei een stuk naar boven.

Bijna zo veel mensen als er in de stad Genk wonen: zo veel Oekraïners vestigden zich vorig jaar in België. Volgens het Federaal Planbureau kwamen er 63.000 mensen uit het door oorlog geteisterde land naar hier. Het gaat om vluchtelingen die een tijdelijk beschermingscertificaat hebben gekregen.

Daarmee zijn zij verantwoordelijk voor meer dan de helft van de bevolkingsgroei van afgelopen jaar. De definitieve statistieken daarvan zijn nog niet bekend, maar het Planbureau schat dat er in 2022 zo’n 104.000 mensen zijn bijgekomen.

Voor dit jaar wordt verwacht dat de groep Oekraïners die naar hier komt veel kleiner zal zijn: slechts 6.500, zo’n tien keer minder dan vorig jaar. Dat denkt althans de evaluatiecel van het Nationaal Crisiscentrum (CELEVAL).

Oekraïense uitschieter

Wat nadien gebeurt, in 2024, is onduidelijk. Alles hangt ervan af hoeveel Oekraïense vluchtelingen in België zullen blijven, en hoeveel er terugkeren. Het Planbureau becijferde daarom twee scenario’s: eentje waarbij het gros hier blijft, en eentje waarbij het gros vertrekt. En stelt dat de gulden middenweg, pal tussen die scenario’s in, het meest waarschijnlijk is.

Bij het eerste scenario gaan de onderzoekers ervan uit dat Oekraïense vluchtelingen hier blijven en ook familie laten overkomen. In dat geval zou de Belgische bevolking groeien met 57.091 mensen in 2024. In 2029 zou ons land een bevolking van 11.948.620 mensen tellen.

In het minimalistische scenario zal de bevolking volgend jaar zelfs krimpen met 4.130 inwoners. In 2029 zijn we dan met 11.896.313 mensen. Tussen beide scenario’s gaapt een kloof van 52.307 mensen, in 2029.

Het ‘referentiescenario’, de ‘gulden middenweg’ dus, bevindt zich daartussen. Dan komen er volgend jaar 27.880 mensen bij, om in 2029 af te kloppen op 11.923.449 inwoners.

De Oekraïners zorgen voor een uitschieter in de cijfers, maar op termijn zullen de immigratiecijfers weer stabiliseren op ongeveer 25.000 netto aankomsten per jaar, verwacht het planbureau. Daarbij nemen migranten van buiten de EU de plaats in van nieuwkomers van binnen de EU, wier aandeel daalt.

Twee Vlamingen per Waal

Het is migratie die zal maken dat de bevolking blijft groeien, want de komende decennia zal de natuurlijke groei niet meer volstaan. Tussen 2040 en 2060 zal het aantal geboortes de sterftes niet langer opvangen, want het gemiddeld aantal kinderen per vrouw zou dan zakken tot 1,76. In 2000 was dat nog 1,86. Het natuurlijk saldo is dan negatief: er sterven meer mensen dan er geboren worden.

Vooral in Vlaanderen zal de bevolking stevig blijven groeien. Verwacht wordt dat Vlaanderen in 2070 acht miljoen inwoners telt. Dat is het dubbele van Wallonië, dat tegen dan aan 3,9 miljoen zal zitten. Dat zijn twee Vlamingen voor elke Waal. Brussel zou grosso modo stabiel blijven. Die laatste cijfers zijn evenwel niet nieuw. Vorig jaar kwam het Planbureau al tot dezelfde conclusie. Toen schatte het dat Vlaanderen in 2070 zo’n 7,7 miljoen inwoners zou tellen, en Wallonie 3,85 miljoen. Die cijfers verschillen lichtjes van de nieuwe, maar de 2:1-verhouding tussen Vlamingen en Walen blijft wel dezelfde.

Voor N-VA-Kamerlid Sander Loones waren die projecties alvast een bijkomend argument om nog eens voor confederalisme te pleiten. ‘Twee keer meer Vlamingen dan Walen’, tweette hij. ‘We gaan toch niet blijven aanvaarden dat Franstaligen ons de wet spellen.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen