Foto: Getty Images
Farmacontracten

Socialistische ziekenfondsen: ‘Sociale zekerheid kan een miljard euro uitsparen op geneesmiddelen’

Eén miljard euro. Zoveel valt er jaarlijks te besparen op de geneesmiddelenprijzen, berekende Solidaris. Het kabinet-Vandenbroucke worstelt zelf nog altijd met de druk van de farma-industrie.

‘De sociale zekerheid zou jaarlijks een miljard euro kunnen besparen en herinvesteren als farmabedrijven een gerechtvaardigde prijs zouden vragen voor hun geneesmiddelen’, zegt Solidaris, de koepel van de socialistische ziekenfondsen. Vandaag besteedt de Belgische ziekteverzekering meer dan 5,4 miljard euro per jaar aan geneesmiddelen, en dan vooral aan de nieuwe, innovatieve medicijnen, zoals voor kankerbehandelingen.

Maar samen met internationale partners ontwikkelde het ziekenfonds nu een eigen ‘calculator’ om ‘rechtvaardige en transparante prijzen voor innovatieve geneesmiddelen te berekenen’. ‘Die houdt rekening met de onderzoeks- en ontwikkelingskost, de productie en de algemene kosten, de verkoop en de medische info, de basiswinst en innovatiebonus’, klinkt het.

Dat paste het ziekenfonds toe op zeven geneesmiddelen die relevant zijn voor zeldzame aandoeningen en snelgroeiende domeinen zoals kanker of diabetes type 2. ‘Het resultaat is duidelijk: we betalen tussen de 5 en 18 keer de gerechtvaardigde prijs voor kanker- en weesgeneesmiddelen (voor zeldzame ziekten, red.) en tot 3 keer de prijs voor meer gangbare behandelingen’, zegt Solidaris. ‘België zou één miljard euro, of 20 procent van de geneesmiddelenuitgave kunnen besparen door deze berekeningsmodule toe te passen.’

Druk op Vandenbroucke

De toon van de socialistische mutualiteiten richting de bevoegde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) blijft braaf. Maar het is duidelijk dat ze de socialistische minister toch wat willen opjagen. ‘De farmaceutische bedrijven rekenen steeds meer aan en de minister heeft de middelen niet om beter te onderhandelen’, zegt Solidaris.

Socialistische ziekenfondsen: ‘Sociale zekerheid kan een miljard euro uitsparen op geneesmiddelen’
Frank Vandebroucke. Foto: belga

Het ziekenfonds wil nu een grote burgerpetitie opstarten om het debat te openen over de overwinsten die farmabedrijven maken en over de invoering van de calculator als wettelijk instrument. ‘Met 25.000 handtekeningen kunnen we een wetsvoorstel op de agenda van de kamer zetten.’

Solidaris is trouwens niet het enige ziekenfonds dat zich zorgen maakt. Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit, maakte zich vorig jaar nog zorgen over de ‘nieuwe, dure geneesmiddelen die het budget van de ziekteverzekering onder druk zetten’. Van de tien duurste geneesmiddelen hadden er liefst acht een contract met een geheime prijsafspraak, zei de CM toen. ‘De firma’s hebben alle baat bij geheimhouding. Wij zijn maar een klein landje en de minister komt keihard onder druk te staan.’

Geheime contracten

Ook Vandenbroucke gebruikt vandaag geheime contracten om de prijzen te drukken, ook al streed zijn partij Vooruit enige tijd geleden nog fel tegen zulke deals. In zijn beleidsnota stipte Vandenbroucke al aan dat een werkgroep zich buigt over de kwestie. Maar uit een antwoord in het parlement sprak ook berusting. De minister gaf aan dat de druk van de farma-industrie groot is. ‘En als koper van een geneesmiddel zitten we niet bepaald in de driver’s seat.’ De ­sleutel lag volgens het kabinet vooral op Europees ­niveau.

Ook Solidaris geeft aan dat België ‘niet in zijn eentje transparante en lagere prijzen voor geneesmiddelen kan introduceren’. De ziekenfondsen vragen nu dat Vandenbroucke straks gebruikt maakt van het voorzitterschap van de Europese Unie om het thema op de agenda te zetten en ‘het debat op gang te brengen over het invoeren van een eerlijk en rechtvaardig prijsmodel op Europees niveau’.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen