camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Betaalbare zorg

Artsen en Vandenbroucke vermijden rampscenario voor de patiënt

Minister Vandenbroucke en de grootste artsenvakbond slaagden er gisteravond laat in om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Vandenbroucke beloofde daarbij wel uitstel en extra overleg over de gevoeligste thema’s.

dinsdag 10 januari 2023 om 3.25 uur

Ook de Vlaamse tandartsen hekelen de houding van minister Vandenbroucke. getty

Na het dreigement van de grootste artsenvakbond BVAS om het ­akkoord over het gezondheids­budget op te blazen, waren alle ogen gisteravond gericht op de ­zogenaamde Medicomut, het overlegorgaan waar zowel de artsen en de ziekenfondsen als de regering in vertegenwoordigd zijn.

BVAS gaf federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) nog tijd tot die vergadering om ‘de lont uit het kruitvat te halen’. Gebeurde dat niet, dan zette BVAS de procedure voort om het akkoord tussen ­artsen en ziekenfondsen over het gezondheidsbudget te verbreken.

Vandenbroucke slaagde er gisteravond uiteindelijk in om de ­artsen over de streep te trekken met het voorstel om zijn meest ­gevoelige wetten ten vroegste in 2024 in te voeren én door te beloven dat er ook nog extra overleg over zal volgen. Na korte interne beraadslaging stemde BVAS daar ook mee in en trok de artsenvakbond de procedure in.

Ideologische machtsstrijd

Er stond dan ook veel op het spel. Vooral de patiënt dreigde de dupe te worden van het escalerende conflict.

De procedure die BVAS opstartte, is hoogst ongebruikelijk en zou verregaande gevolgen hebben. Het zou betekenen dat artsen volledig zelf hun tarieven kunnen bepalen en dat een hele reeks nieuwe beslissingen, zoals gratis tandzorg tot 19 jaar, een betere terugbetaling van brilglazen of een extra premie voor geconventioneerde zorgverleners, op de helling komt te staan.

De reden voor het conflict? BVAS verzette zich nog het meest ­tegen de wet die Vandenbroucke wil doordrukken om alle zorgverleners te verbieden om in de ambulante zorg (waarbij de patiënt niet in de zorginstelling overnacht) nog ereloonsupplementen te vragen aan financieel zwakkere patiënten. Dat zou dus ook gelden voor de ­gedeconventioneerde artsen die bewust de officiële tarieven niet volgen. En dat vloekt volgens BVAS met het vrije beroep van artsen.

   • Conflict tussen artsen en Vandenbroucke escaleert, patiënt dreigt dupe te worden

Meer dan een geldkwestie is het een ideologische machtsstrijd. BVAS benadrukte twee maanden geleden al dat Vandenbroucke ‘geen gelegenheid onbenut laat om het vrije initiatief van artsen te fnuiken en zijn voorkeur voor een staatsgeneeskunde uit te spreken’.

BVAS kreeg gisteren ook nog de uitdrukkelijke steun van het Verbond van Vlaamse Tandartsen. ‘De wet op het verbod op supplementen bij patiënten met verhoogde ­tegemoetkoming is ook van ­toepassing voor tandartsen’, zei woordvoerder Stefaan Hanson. ‘Ook wij kunnen niet aanvaarden dat de ­minister hiermee het lopende ­gezondheidsakkoord eenzijdig wijzigt.’

Hard tegen onzacht

Hanson benadrukte dat de minister met zijn houding de facto ‘een einde wenst te maken aan de overlegcultuur en die vervangt door eenzijdig opgelegde beslissingen’.

De ziekenfondsen en ­andere artsenbonden, zoals huisartsenvereniging Domus Medica, hadden verbolgen gereageerd over de zet van BVAS. Maar het grootste ­gevaar is nu dus van de baan.

Aangeraden

Niet te missen