Foto:  getty images
Federale begroting

Begrotingstekort moet volgend jaar al met 4,6 miljard omlaag, vindt IMF

Het IMF maakt zich in zijn jaarlijkse doorlichting van de Belgische economie zorgen over het grote begrotingstekort in België.

‘Het tekort volgend jaar en ook op middellange termijn zou op 5,5 procent van het bbp uitkomen. Een te hoog niveau om de schuld te stabiliseren. Ook te hoog om een volgende schok op te vangen.’ Dat stelt het IMF in zijn jaarlijkse doorlichting van de Belgische economie. Het vreest dat België extra kwetsbaar wordt voor ‘ongunstige veranderingen in het marktsentiment’. Lees: de rente op de staatsschuld kan tegenover Duitsland weer flink oplopen.

Het IMF stelt daarom voor dat de regering het begrotingstekort dit jaar nog met 0,8 procent verkleint, wat neerkomt op zo’n 4,6 miljard euro. De komende jaren moet er ieder jaar nog eens zoveel gevonden worden om met de begroting een structureel evenwicht te vinden. Markt Horton, directeur bij het IMF, ziet wel mogelijkheden om extra te besparen.

‘Sommige maatregelen om de energiefactuur te verlagen zijn te algemeen. Een meer gerichte aanpak zou geld besparen. Ook in de overheidsuitgaven is er ruimte voor efficiëntiewinst. Een kritische doorlichting van de uitgaven van de federale en regionale uitgaven is nodig als er bespaard moet worden’.

Hogere belastingen? Slecht idee

Het IMF stelt wel dat de algemene belastingdruk al hoog ligt en ’verdere verhogingen de naleving van de belastingwetgeving en de economische groei wellicht negatief zou beïnvloeden’.

Horton, die het jaarlijkse IMF-rapport ook al aan de regering voorstelde zei dat ’de regering akkoord was dat het tekort te hoog is en dat het moet teruggedrongen worden. ’Alhoewel de focus voor de regering nog altijd op het verlenen van sociale hulp ligt’.

Staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand liet in een reactie weten dat de regering voor een stuk tegemoet wil komen aan het IMF. ‘Het IMF beveelt aan om inspanningen te blijven leveren en dat doen we ook door enerzijds een inspanning van 0,6 procent te leveren in 2023 en 2024. Anderzijds plant deze regering in het voorjaar een aantal hervormingen om te maken dat ons systeem financieel houdbaar blijft.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen