Foto:  BELGA
Koopkracht

Nog geen succes voor De Croo, hogere werkloosheidsuitkeringen blokkeren loonakkoord

De verdeling van extra geld voor hogere uitkeringen geeft problemen. De PS wil absoluut dat ook de laagste werkloosheidsuitkeringen omhoog gaan, maar liberalen, CD&V en Vooruit vrezen dat werken daardoor ontmoedigd wordt.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) zat vrijdag tot een stuk in de namiddag samen met zijn vicepremiers om de contouren van een loonakkoord voor de komende twee jaar vast te leggen. De regering kreeg dat dossier terug op haar bord omdat de werkgevers en vakbonden er een paar weken geleden zelf niet uit raakten. Maar De Croo kon nog geen succes boeken.

   • ‘De Croo zoekt vandaag broodnodig succesje’

De grootste discussie gaat nog over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Dat is een pot geld van bijna een miljard euro om boven op de index de laagste uitkeringen en pensioenen op te trekken. De PS wil die pot op dezelfde manier verdelen als de voorbije twee jaar. Toen werd bijvoorbeeld de minimale werkloosheidsuitkering voor een gezinshoofd met 3,5 procent opgetrokken. ‘De werkloosheidsuitkeringen liggen nu al onder de armoedegrens’, argumenteert de PS. Aan het andere spectrum staat de MR, die helemaal geen extra geld naar die uitkeringen wil laten vloeien. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is een grote voorstander van een beperking van de werkloosheid in de tijd.

Maar ook bij Open VLD en CD&V is er grote ongerustheid dat een hogere werkloosheidsuitkering werken ontmoedigt en dus de inactiviteitsval vergroot. Maar ook Vooruit deelt die zorgen – meer dan de PS. De inactiviteitsval zou deels ondervangen kunnen worden door een deel van het budget ook te besteden aan hogere minimumlonen. En dé oplossing voor dat probleem ligt uiteraard in een fiscale hervorming die de belastingen op arbeid verlaagt. Maar dat is een ander dossier dat de regering-De Croo op haar plank krijgt, normaal volgende week.

Premie van 0 tot 750 euro

Ondertussen tekenen zich wel de contouren af voor een extra premie boven op de geïndexeerde lonen. Extra marge om de lonen zelf boven op de indexering op te trekken is er niet, becijferde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Dat zou de concurrentiepositie van onze bedrijven te hard fnuiken. Maar om toch iets te doen – vooral een eis van de PS – wordt opnieuw gedacht aan een fiscaalvriendelijke premie. De regering zou een groot stuk van de beslissing aan de sociale partners in de verschillende sectoren overlaten. Zij kunnen beslissen om in hun sector ofwel geen premie toe te kennen, een premie tot 500 euro of een premie tussen 500 en 750 euro. De regering werkt wel nog aan criteria om de sociale partners te sturen in die keuze. Dat belooft nog een stevige discussie op te leveren. Bij het vorige loonakkoord werd nog gekozen voor een vrijwillige premie van maximaal 500 euro. Gemiddeld bedroeg de cheque toen 280 euro.

De onderhandelingen worden maandagvoormiddag hernomen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen