Foto:  Frank Bahnmuller
Justitie

Nultolerantie voor geweld tegen politie wordt strikter

Na de moord op een politieagent komen er strengere maatregelen tegen geweld op politiemensen. Per parket wordt er een magistraat aangesteld die toeziet op de informatiedoorstroming.

Er is een akkoord tussen de politievakbonden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), die donderdag extra maatregelen afkondigde: de nultolerantie tegen politiegeweld wordt uitgebreid naar feiten van weerspannigheid met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Het Openbaar Ministerie had in deze dossiers al vooruitgang geboekt, zegt een woordvoerder: in drie op de vier zaken van weerspannigheid met arbeidsongeschiktheid tot gevolg werd al overgegaan tot vervolging. ‘Nu wordt daar dus nog een stap verder in gegaan.’

De automatische strafverzwaring bij geweld tegen de politie, zoals opgenomen in het ontwerp van het nieuwe Strafwetboek, zal vervroegd in werking treden. Concreet betekent dit dat als een misdrijf bestraft wordt met drie tot vijf jaar gevangenisstraf, dezelfde feiten tegen een politieambtenaar tot tien jaar celstraf zullen kunnen opleveren. Voor foltering en onmenselijke behandeling van politieagenten zullen ook zwaardere straffen gelden. Onder zo’n behandeling vallen feiten die psychisch leed veroorzaken, zoals ernstige bedreigingen. Doodslag op een lid van de politie wordt beschouw als een verzwaard misdrijf en gelijkgesteld aan moord.

   • Politievakbond VSOA vraagt ontslag van minister van Justitie

Indruk van straffeloosheid

Daarnaast wordt bij elk parket een magistraat aangesteld voor alle dossiers van criminele feiten tegen politiemensen. Die magistraat zal het aanspreekpunt zijn voor de politie en moet de betrokkenen beter op de hoogte houden van de stand van zaken. ‘Er werd immers vastgesteld dat in sommige gevallen wel degelijk wordt opgetreden door Justitie, maar dat de informatie onvoldoende doorstroomt naar de politie. Wat de indruk van straffeloosheid in de hand werkt.’

In het persbericht herhaalde Van Quickenborne wat hij eerder in de Commissie verklaarde: ‘Wie politiemensen viseert vanwege de functie die zij uitoefenen, valt de hele samenleving aan.’

Daarmee is de kous nog niet af: een wettelijk kader voor bodycams, een vraag van onder meer N-VA, is er nog niet. Samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wordt hier verder aan gewerkt, luidt het. Een snelrechtprocedure, waardoor delicten sneller kunnen worden berecht, is er ook nog niet. ‘Zonder snel en kordaat optreden van Justitie zal het gevoel van straffeloosheid niet verdwijnen’, luidt het bij N-VA.

‘Niet te vroeg victorie kraaien’

De politievakbonden ACV Politie, VSOA Politie en NSPV reageren gematigd tevreden. ‘De vraag is natuurlijk hoe dat gaat geconcretiseerd worden’, klinkt het. De vakbonden gaan nu afwachten hoe dit allemaal geformuleerd wordt en hoe ver die nultolerantie echt zal gaan. Ze willen eerst zien hoe de strengere omzendbrieven voor de parketten er echt uitzien.

‘Van weerspannigheid verwachten wij een nultolerantie en de parketten gaan dat bekijken. Zij willen mee in de richting dat geweld een gepast gevolg moet krijgen, maar daar staat de deur toch nog op een kier voor een seponering in bepaalde gevallen. Dat is voor ons moeilijk te begrijpen’, verklaart Joery Dehaes van ACV Politie. ‘We zitten in de goede richting, maar we willen niet te vroeg victorie kraaien en zien hoe het effectief wordt uitgewerkt in de omzendbrieven.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen