Foto:  belga
Natuur

Defensie en spoorwegen gaan mee biodiversiteit opkrikken

De federale overheid heeft eigendommen zat waar ze meer natuur kan ontwikkelen. Een groene make-over van de militaire school in Brussel en de heraanleg van drie stationsparkings staan op het lijstje van het project BiodiversiScape.

De natuur is er niet bijster goed aan toe in het dichtbevolkte en verstedelijkte België. De overheden willen daar wat aan doen, moeten zelfs van Europa. Het zijn vooral de gewesten die bevoegd zijn, maar de federale overheid wil haar deel van de inspanningen doen. Daartoe boort ze onder impuls van de FOD Leefmilieu het grote biodiversiteitspotentieel van haar eigendommen en domeinen aan.

  • Natuur in Vlaanderen behaalt slechtste score van Europa

Concreet gaat het over de eigendommen van de Regie der Gebouwen, Defensie en de spoorwegen (NMBS en Infrabel). Dat gebeurt in het project dat BiodiversiScape gedoopt werd en donderdag voorgesteld werd. ‘Iedere vierkante meter telt’, vindt federaal minister van Leefmilieu en Klimaat, Zakia Khattabi (Ecolo). Dat zijn er best wel wat: het gezamenlijke patrimonium bedraagt meer dan 250 vierkante kilometer, op meer dan 3.700 sites.

 Op enkele geselecteerde federale sites zullen natuurprojecten ontwikkeld worden.

Defensie kijkt naar de site van de Koninklijke Militaire School nabij de Europese wijk. Die ligt in een sterk verhard gebied en haar vergroenen zou die doen aansluiten bij een snoer van parken in de buurt, waaronder het Jubelpark. Het leger heeft ook plannen voor de omgeving van de technische school Saffraanberg in Sint-Truiden.

   • Waarom topnatuur tussen de kruitdampen gedijt

De Regie der Gebouwen liet haar oog vallen op het gebouw van de federale politie in Asse. De NMBS ziet mogelijkheden op de parkeerplaatsen van de stations van Zottegem, Ciney en Sint-Genesius-Rode, die worden heraangelegd.

Doordat de stationsparkings vaak aansluiten op de spoorwegbeddingen van de spoornetbeheerder Infrabel, een andere deelnemer aan het project, kunnen er biodiverse corridors gemaakt worden. Infrabel kondigt ook ecotunnels, insectenhotels en begrazingsprojecten aan.

De betrokken overheidsdiensten engageren zich er verder toe biodiversiteit te integreren in hun ruimtelijke plannen en bij de bouw of renovatie van gebouwen.

Goede voorbeeld

Door het goede voorbeeld te geven, hoopt BiodiversiScape andere overheidsdiensten maar ook organisaties en vastgoedbedrijven warm te maken voor vergelijkbare initiatieven. Zij zouden ook kunnen leren uit de opgedane ervaring. ‘Het zal zich niet beperken tot de aanleg van een vijver, een bosje of een groendak. We willen ertoe komen dat we voorschriften of richtlijnen ontwikkelen en die aan iedereen beschikbaar stellen,’ zegt Sabine Wallens, expert Biodiversiteit bij de FOD Leefmilieu. De eerste fase loopt tot 2027.

 Het project wordt aangekondigd in de aanloop naar een VN-conferentie over biodiversiteit in het Canadese Montreal die op 7 december begint. Dat is de natuurtegenhanger van de klimaattoppen, zoals in Sharm-El-Sheikh onlangs. Minister Khatabbi zal in Canada de Belgische delegatie leiden.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden