Foto:  belga
Hoogspanningslijn

Vlaamse regering vraagt ruimere compensaties voor Ventilus

Een bredere strook langs de hoogspanningslijn moet in aanmerking komen voor vergoedingen door netbeheerder Elia.

Als de hoogspanningslijn bovengronds wordt aangelegd, is de federale regering verantwoordelijk voor de compensaties van de getroffenen. Maar de Vlaamse regering moet wel het ruimtelijk uitvoeringsplan goedkeuren en vindt de huidige regeling onvoldoende. Ze wil alleen vooruit met Ventilus als er ruimere compensaties komen. Dat is volgens de regering nodig ‘gezien de noodzakelijke ondersteuning voor het maatschappelijke draagvlak van Ventilus in West-Vlaanderen en om een billijkere compensatie te garanderen’.

Daarom stelt de regering voor dat eigenaars van een woning in een perimeter van 100 meter rond de hoogspanningslijn in aanmerking komen om hun woning of bouwgrond aan Elia te verkopen. Vandaag is dat slechts 35 meter. De Vlaamse regering vraagt aan de federale overheid ook een ruimere compensatie dan vandaag voor visuele hinder en wil dat de federale regering haar budget daarvoor optrekt.

   • Eén horde voor Ventilus is genomen, nog veel andere te gaan

Bedrijven en landbouwbedrijven krijgen een aparte regeling waarbij Elia een deel van het terrein aankoopt dat nodig is voor de hoogspanningslijn. Als de lijn over een bedrijf komt, kan eveneens een vergoeding worden voorzien om nadelige gevolgen voor de commerciële activiteiten of beperkingen voor de uitbreiding of uitbating van een site te compenseren. Als een bedrijf binnen een afstand van 100 meter ligt, kunnen bedrijfsgebouwen worden verkocht aan Elia. Daarnaast moet een landbouwer een vergoeding ontvangen voor de hinder bij het exploiteren van de grond.

De Vlaamse regering zal haar voorstel agenderen op een Overlegcomité. Tegelijk wordt voortgewerkt aan de voorbereiding van het voorkeurtracé.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden