camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

overwinstbelasting

Demir haalt hard uit: ‘Van der Straeten heeft Raad van State misleid’

Vlaams minister van Energie ­Demir (N-VA) stuurt een vlammende brief aan haar federale collega over de overwinstbelasting.

donderdag 17 november 2022 om 3.25 uur

Tinne Van der Straeten. belga

‘Ik moet u meedelen dat ik zelden zo geschokt en verbouwereerd was als bij uw werkwijze in hoger ­genoemd dossier. Het stuit me enorm tegen de borst dat u minstens onnauwkeurige, maar in mijn ogen zelfs misleidende informatie hebt bezorgd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State.’

In erg scherpe bewoordingen klaagt Zuhal Demir in een brief aan federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) aan dat die in communicatie met de Raad van State heeft gezegd dat er overleg is geweest met de gewesten over de overwinstbelasting, terwijl dat overleg volgens haar ‘nooit heeft plaatsgevonden’.

Er is nochtans op 21 oktober een vergadering geweest van Enover, het energieoverleg tussen de federale overheid en de deelstaten. Het kabinet-Demir bevestigt ook dat de overwinstbelasting daar kort ter sprake is gekomen. Maar er waren geen teksten, die werden nog ­beloofd. Het kabinet-Demir tekende daarom voorbehoud aan.

Volgens Van der Straeten gaat het om een fiscale, dus louter federale maatregel waarvoor geen overleg nodig is.

Dat het kabinet-Van der Straeten daarop aan de Raad van State laat weten dat er overlegd is, gaat voor Demir te ver. ‘Een korte informatieve toelichting, zonder het (voorafgaand) delen van de teksten, waarbij mijn kabinet duidelijk heeft aangegeven dat er vanuit Vlaanderen voorbehoud wordt aangetekend, en waarbij engagementen niet worden nagekomen, kan onmogelijk als een volwaardig overleg over dit dossier gezien worden.’

Semantisch

Van der Straeten schrijft aan de Raad van State niet dat Vlaanderen akkoord gaat, ‘maar die ­indruk wordt gewekt’, vindt het kabinet-Demir. Volgens haar is het ook niet de eerste keer dat Van der Straeten beslissingen neemt zonder overleg. Ze vraagt de teksten snel te kunnen inkijken, om te kunnen inschatten of er gevolgen zijn voor het Vlaamse beleid.

Zeker voor biomassa-installaties of verbrandingsovens kan dat het geval zijn. Uitgerekend zijn dat ook de installaties die in het ontwerp van overwinstbelasting een gunstiger regime krijgen. De Raad van State vraagt een betere motivering voor die behandeling.

Het kabinet-Van der Straeten wijst erop dat de teksten gedeeld zullen worden als ze finaal zijn. Volgens Van der Straeten gaat het ook om een fiscale, dus louter ­federale maatregel waarvoor geen overleg nodig is. Niettemin is er wel overleg gepleegd. ‘Is het voldoende? Dat is een semantische discussie.’

Aangeraden

Niet te missen