Foto:  fvv

Tot veertig procent afstandsonderwijs in derde graad secundair

Er is een kader om afstandsonderwijs in het secundair onderwijs structureel te verankeren. Daarin is ook een bovengrens voor het aandeel afstandsonderwijs vastgelegd. Kwetsbare kinderen moeten altijd het recht hebben om onderwijs op school te volgen, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Door de coronacrisis moesten scholen noodgedwongen overschakelen op afstandsonderwijs. Dat gebeurde met vallen en opstaan. De Vlaamse regering probeerde de digitale achterstand van veel scholen in te halen met de Digisprong, een grote investering in de digitalisering van het onderwijs. Ook regelgevend waren er nog gaten en was er een kader nodig voor hybride onderwijs met deeltijds afstandsleren in het secundair onderwijs. Zo bleven betwistingen altijd mogelijk, bijvoorbeeld over de evaluatie van leerstof die de leerlingen gezien hebben via afstandsonderwijs.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft nu een decretaal kader klaar. Hij kiest bewust voor een beperkte invulling ervan. Zo krijgen de scholen volgens hem wel duidelijkheid en rechtszekerheid, maar tegelijk ‘behouden ze veel ruimte om zelf eigen pedagogische keuzes te maken’.

Er komt ook een plafond op het aandeel afstandsleren. Voor de eerste graad gaat het om maximaal 20 procent van de tijd, voor de tweede graad om maximaal 30 procent en voor de derde graad om maximaal 40 procent.

De oppositiepartij Groen had al kritiek op de plannen, onder meer omdat het afstandsleren slecht zou zijn voor leerlingen in kwetsbare thuissituaties. Maar volgens Weyts moeten scholen daarin garanties voorzien. Zo moet de school eerst nagaan of alle leerlingen voorbereid zijn op afstandsleren en heeft elke leerling het recht om afstandsleren te volgen vanop school. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor leerlingen die thuis geen rustige plek hebben om de les te volgen.

‘We willen dat scholen desgewenst hun contactonderwijs kunnen combineren met hoogstaand afstandsleren’, zegt Weyts. ‘Dat biedt veel kansen om de sterke leerlingen meer uit te dagen en de kwetsbare leerlingen beter te begeleiden. En dus te zorgen voor meer onderwijskwaliteit voor alle leerlingen. Maar evengoed kunnen we op deze manier leerlingen beter voorbereiden op een job of op het hoger onderwijs, waar je immers meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid moet hebben.’

Bedoeling is om het systeem voor het hybride onderwijs uiterlijk in het schooljaar 2026-2027 te evalueren.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen