Foto:  belga
Migratie CD&V

Regering brengt De Moor geen verlossing: ‘grootschalige opvang’ asielzoekers nog niet in de maak

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) pleitte in De ochtend voor ‘grootschalige humanitaire opvang’. Die heeft ze vandaag niet gekregen. Intussen slapen kinderen op straat.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) wil grootschalige humanitaire opvang voor asielzoekers, onder wie minderjarigen en gezinnen met kinderen, die sinds vorige week steeds vaker op straat moeten slapen. Concrete plannen daarvoor kwamen er woensdag niet. De kern van de federale regering bekijkt verder hoe ze Fedasil, het agentschap dat instaat voor de opvang, te hulp kan schieten.

In de kazernes waar nu al asielzoekers worden opgevangen – in Berlaar en Glons – kunnen nu minstens 400 plaatsen niet worden gebruikt door een gebrek aan personeel. Andere euvels, zoals waterleidingen die niet werken, kwamen aan bod, maar geen structurele oplossingen, zoals een groot opvangcentrum.

Daar hoopte De Moor nochtans wel op. ‘Kleinere opvangcentra botsen vandaag op hun limieten’, zei ze woensdag in De ochtend. ‘In elk van die kleine centra is personeel nodig. Er is meer nodig. Dat lukt niet met kleine kantoorgebouwen (...) Hotels zijn geen werkbare oplossing.’

Alle ogen op defensie

Vorige week moesten voor het eerst tijdens deze opvangcrisis niet-begeleide minderjarigen en gezinnen met kinderen op straat slapen. Alleenstaande mannen krijgen al veel langer geen slaapplek meer. Elke dag neemt daarom de druk toe om in opvang te voorzien. Vanuit de regering beloofde Groen-Ecolo al 150 personeelsleden om Fedasil uit de brand te helpen. Die ronseling loopt, zegt een woordvoerder, maar het is onduidelijk hoeveel mensen van andere overheidsdiensten al intekenden op de oproep.Voorts blijft het stil na De Moors vraag aan de regering – ze stelde die afgelopen donderdag en vandaag opnieuw – om meer opvangplaatsen te regelen. Alle ogen blijven gericht op defensie om snel met meer plaatsen over de brug te komen.

Ook de Regie der Gebouwen werd opnieuw gevraagd om mee te zoeken naar een oplossing, maar daar weerklinkt eenzelfde refrein: ‘De besprekingen zijn bezig, maar een oplossing is niet evident, omdat je verschillende parameters in acht moet nemen, zoals voldoende opvangcapaciteit.’

Bij Groen-Ecolo, die vorige week De Moor het vuur aan de schenen legden nadat gezinnen en kinderen geen opvang hadden gekregen, klinkt gemor: ‘Er moet nu écht worden gezocht naar oplossingen. Wat er vandaag op tafel ligt, is niet voldoende’. Ook bij de PS groeit de onvrede: ‘De staatssecretaris moet niet altijd wijzen in de andere richting. Ze moet zelf concreet zaken in handen nemen. We hebben een hands-on crisismanager nodig.’

Buitenlands overleg

Premier Alexander De Croo (Open VLD) overlegt vrijdag met Nederland, Zweden en Denemarken om de hoge instroom van asielzoekers het hoofd te bieden. Vorige maand vroegen meer dan 4.000 mensen internationale bescherming aan, in augustus meer dan 3.500 – aantallen die niet geregistreerd werden door de Dienst Vreemdelingenzaken sinds de vluchtelingencrisis van 2015.

Vrijdag pleitte De Moor nog bij haar Europese collega’s voor strengere visumregels in EU-buurland Servië, dat op de migratieroute voor Burundezen ligt. Burundi prijkt al enkele maanden in de top drie van herkomstlanden van mensen die in België asiel aanvragen.

Ook de uitstroom moet sneller: asielzoekers voor wie al een beslissing viel, moeten het opvangnetwerk spoediger verlaten. Een voorstel om de erkenning van minderjarigen sneller te laten verlopen, stond ook op de agenda woensdag.

Het kabinet-de Moor verwijst in een reactie naar het winterplan dat de staatssecretaris deze maand aankondigde, waarin meer plaatsen werden beloofd nu het kouder wordt. ‘Er wordt al maanden gewerkt op drie pijlers: instroom beperken, uitstroom versnellen en in tussentijd tijdelijke noodcapaciteit creëren om te vermijden dat mensen op straat slapen’, klinkt het.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen