camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

klimaat 

Eerste opslag van CO2 uit Antwerpse haven in de Noordzee

Nog voor het einde van dit jaar zal CO2 die in ons land wordt afgevangen, per schip naar Denemarken gaan om er opgeslagen te worden in lege olievelden in de Noordzee.

dinsdag 4 oktober 2022 om 3.25 uur

Ineos werkt mee aan het CO2-project. belga

De opslag van CO2 bijna twee kilometer diep onder de zeebodem in het Deense deel van de Noordzee is zowat het eerste Europese project voor de afvang, transport en opslag van CO2 dat vorm krijgt. Voorlopig gaat het om een test waarbij een beperkt volume in ­lege olievelden wordt geïnjecteerd. Het Belgische chemie­bedrijf Ineos Oxide, dat in het Antwerpse havengebied op de Linkerscheldeoever is gevestigd, zal het CO2 leveren.

CO2 dat vrijkomt bij het productieproces, wordt in dit bedrijf al ruim tien jaar gerecupereerd en gezuiverd voor gebruik in onder meer brouwerijen, serreteelt, ­waterzuivering, ziekenhuizen en koeltransport, à rato van 100.000  ton CO2 per jaar.

Volgens woordvoerster Nathalie Meert lag het voor de hand dat Ineos Oxide nauw betrokken wordt bij een project waarbij ­CO2-opslag wordt uitgetest. Het gaat om het Deense Greensand-project. Het streefdoel is om voor het einde van het jaar vloeibaar CO2 vanuit de Antwerpse chemiefabriek met con­tainers naar Denemarken te verschepen. In totaal gaat het om 15.000 ton CO2, zegt Meert. Half september besloten de Belgische, Vlaamse en Deense overheid het licht op groen te zetten voor grensoverschrijdend transport van CO2.

Dit project staat volgens de woordvoerster los van andere grootschalige projecten in de Antwerpse haven voor de opvang, transport en opslag van CO2. Zo maakt BASF Antwerpen samen met het industriële gassenbedrijf Air Liquide werk van een plan om een groot deel van de CO2-uitstoot op zijn bedrijfsterrein in het noorden van de Antwerpse haven af te vangen. En enkele Antwerpse ­chemiebedrijven – waaronder ­Ineos – hebben samen met het ­havenbestuur en het Belgische gastransportbedrijf Fluxys plannen ontvouwd voor de bouw van een pijpleidingennet voor het vervoer van CO2 en een terminal van waaruit het per tanker verscheept kan worden naar lege olie- en gasvelden in de Noordzee. (pse)

Aangeraden

Niet te missen