camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

DROOGTE

Regen bracht waterlopen nog niet op peil

De effecten van de langdurige droogte zijn nog niet weg­gewerkt, ondanks de stevige neerslag van september. De Droogtecommissie houdt nog zeker tot 10 oktober code oranje aan.

zaterdag 1 oktober 2022 om 3.25 uur

JAA

De regen is de jongste weken met bakken uit de ­hemel gevallen. Toch tekent er zich nog geen structureel herstel van de debieten en peilen in onze waterlopen af, heeft de Droogtecommissie op haar jongste vergadering vast­gesteld.

Er is een ‘voorzichtig herstel’ opgetreden, maar we zijn nog ver van de normale waarden voor de tijd van het jaar. Voor heel wat ­onbevaarbare waterlopen, vooral in de zuidelijke helft van Vlaanderen, worden de ecologische minimumdebieten nog steeds niet ­gehaald.

De grondwaterstanden zijn licht gestegen, maar ook die zijn evenmin op een normaal niveau voor de tijd van het jaar, blijkt uit berekeningen van de Vlaamse ­Milieumaatschappij (VMM).

Het mag verwondering wekken dat de stevige plensbuien zo weinig effect hebben gehad. ‘De regen heeft een piek veroorzaakt, maar die was tijdelijk’, zegt professor Patrick Willems, waterkundige van de KU Leuven. ‘Het water is snel weer afgestroomd, na enkele dagen, soms zelfs al na enkele uren. Het grondwater staat op vele plaatsen nog te laag om het basisdebiet van de waterlopen aanzienlijk te kunnen aanvullen.’

Toestand blijft ernstig

Bijkomende maatregelen zijn niet nodig, maar de toestand blijft ‘ernstig’. De Droogtecommissie heeft daarom beslist om de ­geldende maatregelen te verlengen tot en met 10 oktober. Het gaat om een verbod om water weg te pompen uit de onbevaarbare waterlopen. ‘Het had weinig zin om nu al maatregelen op te heffen in de ene regio en niet in de andere, om dat dan binnen anderhalve week te moeten herroepen’, zegt Katrien Smet, woordvoerster van de VMM. We blijven dus in code oranje.

Blauwalgen

Het dit jaar opgebouwde neerslagtekort blijft groot (zie grafiek). Zo’n tekort doet zich voor ­wanneer er meer water verdampt dan er valt. Begin september braken we met 360 millimeter het ­record van het legendarische jaar 1976. Uit die kritieke zone zijn we weer weg. Het tekort bedraagt nu 288 millimeter. ‘Maar de komende week wordt er weinig neerslag voorspeld. Als het in oktober lange tijd droog blijft, kunnen we niet uitsluiten dat we opnieuw in de problemen komen’, zegt ­Willems. ‘We blijven dus beter waakzaam.’

   • Vervuild water speelt ons bij droogte nog meer parten

De verse lading regen kon evenmin beletten dat de waterkwaliteit hier en daar ondermaats blijft. Dat is het geval in het IJzerbekken en in de Brugse Polders. Er woekeren op vele plaatsen ­bovendien nog blauwalgen. Daar blijft een verbod van kracht om water te onttrekken of aan recreatie te doen.

Het debiet van de Maas blijft voldoende hoog om de drink­watervoorziening te garanderen.

Aangeraden

Niet te missen