Foto:  Peter Hilz
Kernuitstap

Fanc kraakt uitstel ontmanteling voor Doel 3 af: ‘Geen goed bestuur’

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) is in een advies aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) erg kritisch voor de plotse ommezwaai.

‘Het Fanc kan niet garanderen dat een laattijdig en onvoorbereid scenario (een aanpassing van de planning voor de postoperationele fase en/of het bevriezen van de installatie op nauwelijks enkele dagen van de definitieve stopzetting van Doel 3) geen risico inhoudt voor de nucleaire veiligheid, hoofdzakelijk door de drastische impact die een dergelijke plotse koerswijziging kan geven op de organisatie en de medewerkers van de betrokken exploitant. Een mogelijke en zeer laattijdige beslissing om eventueel tot een LTO (levensduurverlenging, red.) over te gaan van de centrale in dit stadium is geen blijk van goed bestuur.’

Het advies dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Veiligheid (Fanc) aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft bezorgd, heeft een heel andere toon dan de minister donderdagavond liet blijken. Volgens de minister schreef het Fanc dat uitstel van de ontmanteling ‘in theorie’ nog mogelijk was. In werkelijkheid kraakt het een dergelijke laattijdige koerswending helemaal af.

Veiligheidsaspecten

Directeur-generaal Frank Hardeman wijst erop dat een dergelijke ommezwaai ‘gerechtvaardigd’ moet zijn, wat wil zeggen dat er een redelijke kans moet zijn dat de centrale heropgestart kan worden. Maar daar is geen enkele voorbereidende activiteit voor gebeurd. Het is ook onzeker of het wel mogelijk is, en hoe dan ook spreken we over een proces van vele jaren, schrijft het Fanc.

Alleen het huidige plan is onderzocht op zijn veiligheidsaspecten en als afdoende beoordeeld. Dat betekent dat de ontmanteling zo snel mogelijk begint. Alternatieve scenario’s moeten volgens het Fanc bestudeerd worden op onzekerheden en veiligheidsrisico’s. Directeur-generaal Hardeman wijst er wel op dat de technische risico’s bij een beperkte bevriezing vermoedelijk beperkt zijn.

Maar het Fanc is niet van plan dat scenario al voor te bereiden. Daar is eerst een akkoord voor nodig in de federale regering en daarna tussen de regering en exploitant Engie/Electrabel. Pas als die een veiligheidsdossier voorlegt, kan het Fanc aan de slag.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen