Foto:  AP
watertekort

Vlaamse Droogtecommissie heft beperkingen voor pleziervaart op

De beperkingen voor de pleziervaart, die in Vlaanderen alleen nog samen met de beroepsvaart door de sluizen mocht, worden opgeheven vanaf zaterdag. Dat heeft de Vlaamse Droogtecommissie donderdag beslist.

Vorige week gold gedurende enkele dagen een tijdelijke uitzondering op het schutten van de pleziervaart, zodat alle vaartuigen terug naar hun thuishaven konden varen. Nu wordt de maatregel opgeheven vanaf zaterdag 17 september. ‘Het maximaal gegroepeerd schutten blijft wel aangehouden’, klinkt het.

De Droogtecommissie pleit er niet voor om alle andere maatregelen tegen de droogte op de schop te doen. ‘De neerslag van de afgelopen dagen herstelt de debieten en waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en waterwegen. De neerslag zal evenwel niet resulteren in een structureel herstel naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Daarvoor zijn de opgebouwde neerslagtekorten veel te groot.’

Volgens de commissie wordt het volgende week weer droger. De voorspelde neerslag zal daarom voorlopig weinig effect hebben op de grondwaterstanden. ‘De droogtetoestand blijft dus ernstig’, concluderen ze.

Drinkwatervoorraad gewaarborgd

Maatregelen die van kracht blijven, zijn onder meer het verbod om water te onttrekken uit onbevaarbare waterlopen. Ook op sommige waterwegen (IJzerbekken, Moervaart, Damse Vaart, Bovendurme, Schelde- en Leiemeander) geldt er een captatieverbod. In kanalen waar blauwalg werd vastgesteld, geldt een recreatieverbod en mag geen water gecapteerd worden voor vee of irrigatie. Op bevaarbare waterlopen blijven ook de schutbeperkingen van kracht of worden mobiele pompen ingezet.

De drinkwaterbevoorrading blijft gewaarborgd, doordat de debieten van de Maas – belangrijk voor het drinkwater in Vlaanderen – iets hoger liggen dan de voorbije weken, zegt de Droogtecommissie.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden