Foto:  Kees van de Veen
Kinderopvang

Crevits wil kleinere groepen voor opvang baby’s

Een flexibele norm voor de kinderopvang, waarbij baby’s in kleinere groepen worden opgevangen. Dat stelt minister Hilde Crevits voor aan de Vlaamse regering. Kind en Gezin kijkt naar lokale besturen: zij zouden noodopvang moeten bieden.

Ouders uit Jette hielden gisterenochtend een ‘crèche’ open in de inkomhal van het kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits (CD&V). Zij deden dat uit protest, omdat de kinderopvang in hoge nood is. Er is te weinig personeel en kindbegeleiders moeten voor te veel kinderen zorgen. Alleen in Vlaanderen is de norm acht kinderen per begeleider, of achttien voor twee begeleiders. De sector heeft daarover vorig jaar al meerdere keren actie gevoerd onder de noemer ‘negen is te veel’.

‘Het ene hangt samen met het andere’, zegt Arne Debrabandere, woordvoerder van minister Crevits. ‘We kunnen de kindnorm niet in haar geheel naar beneden halen, wanneer er niet genoeg begeleiders zijn. Maar er zullen meer mensen in de kinderopvang willen werken als ze voor minder kinderen tegelijk moeten zorgen.’

Daarom stelt Crevits aan de Vlaamse regering voor om het systeem flexibeler te maken: alvast voor de allerjongsten – de baby’s – zou de kindnorm verlaagd worden. Ze wil dat in de septemberverklaring van de Vlaamse regering laten opnemen. Omdat dit nog besproken moet worden binnen de regering, wil ze er geen concreet cijfer op plakken.

Opleiding

Ze verwijst naar de 850 mensen die nu bij de VDAB een opleiding tot kindbegeleider volgen, en die de komende weken of maanden aan de slag kunnen. Ook worden 35 intense trajecten opgestart, waarbij mensen onmiddellijk in de kinderopvang kunnen werken en tegelijk een opleiding volgen bij het Centrum voor volwassenonderwijs. Hun opleiding en loon worden door de Vlaamse overheid betaald.

Dit komt bovenop de 3.300 zijinstromers voor de hele zorg- en welzijnssector, van wie er hopelijk ook een aantal voor de kinderopvang kiezen. Het kabinet werkt een platform uit waarop geïnteresseerden kunnen zien waarvoor ze in aanmerking komen en welke bijkomende opleiding ze nog moeten volgen.

Intussen zit Kind en Gezin evenmin stil. ‘We werken op dit moment aan een kadertekst voor ouders die zelf een crèche opstarten bij hen thuis, wanneer hun opvang de deuren sluit’, zegt woordvoerster Nele Wouters. ‘Nu bestaat daar niets voor. Het is belangrijk dat die ouders zich ondersteund voelen, en weten wat wel of niet kan.’

Noodopvang

Belangrijker nog is dat Kind en Gezin ook een wettelijk kader uitschrijft waardoor lokale besturen noodopvang kunnen organiseren wanneer een crèche plotseling de deuren sluit, en ouders niet direct een alternatief vinden. ‘Lokale besturen hebben tijdens de coronacrisis noodopvang voor schoolgaande kinderen georganiseerd, toen de buitenschoolse opvang wegviel. Het kader dat we nu uitwerken ligt in dezelfde lijn, maar dan voor baby’s en peuters’, zegt Wouters.

‘De lokale besturen hebben ook veel daadkracht getoond in de opvang van Oekraïense vluchtelingen.’

Beide kaderontwerpen moeten nog aan de minister worden voorgelegd.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft bedenkingen: ‘Het klopt dat gemeenten zich de voorbije crisissen enorm flexibel hebben getoond, maar noodopvang van baby’s en peuters is iets helemaal anders dan de opvang van schoolgaande kinderen. Waar vinden ze zo snel de ruimte en het personeel?’, vraagt woordvoerder Nathalie Debast.

‘Laat toe dat plaatsen die door een sluiting verloren gaan, toegewezen worden aan andere opvangvoorzieningen in de gemeente. Dat proces kunnen gemeenten wel coördineren.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen