Foto:  Karel Hemerijckx

Gerechtelijk onderzoek naar wanpraktijken bij organisatie achter Pukkelpop geseponeerd

Het opsporingsonderzoek naar mogelijke wanpraktijken bij rechtspersonen achter Pukkelpop is geseponeerd. ‘Na grondig en doorgedreven onderzoek kon niet worden aangetoond dat er misdrijven werden gepleegd’, zegt persmagistraat Dorien Vanderheiden van het Parket Limburg.

Het Limburgse parket had een onderzoek geopend nadat de satirische website ’t Scheldt had gesuggereerd dat er sprake was van verduistering en belangenvermenging.

In dat artikel werden grote vraagtekens gezet bij de financiën van The Factory, de organisatie waarmee Chokri Mahassine Pukkelpop organiseert. Die startte als vzw, maar werd omgevormd tot een besloten vennootschap – een gewone, commerciële vennootschap. In de jaren voor die omvorming had The Factory een financiële reserve van 7,7 miljoen euro opgebouwd. Dat bedrag mocht enkel aan sociale doelen uitgegeven worden. Ondanks die beperking was de ‘onbeschikbare reserve’ volgens het jongste jaarverslag naar 3,99 miljoen gezakt, of 3,7 miljoen euro minder.

Of dat bedrag effectief naar sociale doelen was gegaan, zoals de wet voorschrijft, stond niet in de jaarrekening. De website ’t Scheldt meende te weten dat het geld is gebruikt om het verlies te dekken van de Pukkelpop-editie 2020, die door corona niet is doorgegaan.

Een andere beschuldiging in het artikel was de verwevenheid van The Factory met Que Pasa?, een bedrijf dat op naam van de echtgenote van Mahassine staat. Dat is een toeleverancier van het festival, maar ’t Scheldt plaatste vraagtekens bij de geldstromen tussen die twee bedrijven en insinueert dat hier sprake is van belangenvermenging.

De gerechtelijke politie heeft de voorbije maanden uitgezocht of er onregelmatigheden zijn gebeurd. Het financieel opsporingsonderzoek werd recent afgesloten en er konden geen misdrijven worden aangetoond.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen