camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Gezondheid

‘Vaccineer elke man met een hoog risico preventief tegen apenpokken’

Preventief vaccineren tegen de apenpokken is zinvoller dan pas vaccineren nadat iemand een hoogrisico-contact met een geïnfecteerde heeft gehad, hebben Belgische onderzoekers becijferd.

Hilde Van den Eynde

dinsdag 2 augustus 2022 om 3.25 uur

 AFP

Vaccineer preventief alle mannen met een hoog risico op infectie met de apenpokken. Dat remt de epidemie meer dan wanneer mannen pas worden ingeënt nadat ze een hoogrisico-contact hebben gehad. Dat advies komt van wetenschappers die het verloop van de apenpokkenepidemie in ons land hebben gesimuleerd.

De simulatie, door onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en de universiteiten van Antwerpen, Hasselt en Kaapstad, is als voorpublicatie op de site Medrxiv geplaatst, maar werd nog niet aan collegiale toetsing onderworpen. Ze vertrekt van de vraag in hoeverre apenpokkeninfecties die zonder symptomen verlopen of waarvan de symptomen niet door patiënten of hun artsen worden herkend, bijdragen aan de verspreiding van het virus.

‘Naar het percentage gemiste ­diagnoses hebben we momenteel het raden’, zegt arts en hoofdonderzoeker Christophe Van Dijck van het ITG. ‘Bedraagt het 0 procent, 50 procent, of iets wat daartussenin ligt? De ervaring in het ziekenhuis leert dat de symptomen van apenpokken kunnen afwijken van wat artsen verwachten, zodat diagnoses worden gemist. Daarnaast hebben we al virus aangetroffen bij mannen die verklaarden nooit symptomen te hebben gehad.’

‘Naar het percentage gemiste diagnoses hebben we het raden’ Christophe Van Dijck  Instituut Tropische Geneeskunde

Hoe besmettelijk de apenpokken zijn, is ook nog onduidelijk. ‘We hebben diverse scenario’s doorgerekend, waarbij we uitgingen uit van een besmettingskans van 10, 20 of 30 procent per seksueel of huid-huidcontact.’

Hoe groot de epidemie in België uiteindelijk zal worden, kunnen de onderzoekers op basis van hun simulaties niet zeggen. Wat er wel uit naar voren komt: preventief vaccineren stopt de epidemie beter af dan pas vaccineren nadat iemand een hoogrisico-contact heeft gehad. Dat is een opsteker voor de overheid, die afgelopen vrijdag besliste om mannen met een hoog risico op hoogrisico-contacten preventief te vaccineren. Tot dan werden in ons land alleen personen gevaccineerd die effectief een hoogrisico-contact hadden gehád met een met apenpokken besmette persoon. Of het aantal in België beschikbare vaccins, op dit moment zo’n 3.000, zal volstaan om iedereen die in aanmerking komt te vaccineren, is twijfelachtig, zegt Christophe Van Dijck. Ons land heeft 30.000 extra vaccins besteld, maar de levering ervan wordt ten vroegste in oktober verwacht. (hvde)

Aangeraden

Niet te missen