Foto:  rr
6 vragen raadplegingen op afstand

Teleconsultaties bij de huisarts voortaan betalend

Vanaf vandaag, 1 augustus, zullen telefonische en videoconsultaties bij de huisarts aangerekend worden aan de patiënt. Tot voor kort werden deze vergoed door de ziekenfondsen. Hoe zit het nieuwe systeem precies in elkaar?

1. Waarom komt er verandering in het huidige systeem van raadplegingen op afstand?

De coronapandemie heeft ertoe geleid dat consultaties op afstand, naast fysieke raadplegingen, onmisbaar zijn in het dagelijkse leven. Om deze reden werd in 2020 een tijdelijke regeling voor consultaties op afstand uitgewerkt. Het plan is nu om een meer concreet en definitief kader te creëren. Hier werd de voorbije maanden aan gewerkt door een expertengroep, bestaande uit vertegenwoordigers van universiteiten, ziekenfondsen, artsensyndicaten, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en het Riziv. De nota die hieruit resulteerde, wordt verder besproken in de nationale commissie artsen-ziekenfondsen.

In afwachting van dat definitieve kader, werd in december 2021 een tijdelijke regeling opgesteld. Die werd in juni goedgekeurd en treedt vanaf vandaag in werking.

2. Hoeveel zal je moeten betalen voor een consultatie op afstand?

Patiënten zullen voortaan zelf een deel van het aangerekende bedrag voor de telefonische of videoconsultatie, het remgeld, moeten betalen. Er zijn een aantal verschillen afhankelijk van de soort raadpleging.

Videoconsultaties door een huisarts of arts-specialist zullen elk 23,06 euro kosten, waarbij de patiënt 4 euro aangerekend zal worden per consultatie. Gaat het over een videoraadpleging door een huisarts op basis van verworven rechten of een houder van het artsendiploma, dan is dat 14,41 euro, waarbij het remgeld 3,5 euro bedraagt. Voor een telefonische consultatie zullen artsen 10,38 euro aanrekenen, waarvan 2 euro voor de rekening van de patiënt.

Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming zullen in deze situaties slechts een euro remgeld aangerekend worden.

3. Welke consultaties komen in aanmerking voor een terugbetaling?

Tot op heden was er een limiet op het aantal telefonische of videoraadplegingen op afstand die terugbetaald werden. Dat is niet meer het geval. Wel zijn er een aantal voorwaarden waaraan de raadpleging moet voldoen om in aanmerking te komen voor een terugbetaling.

Tussen arts en patiënt moet er een behandelrelatie zijn. Concreet wil dat zeggen dat er bij de arts (of bij een andere arts in dezelfde praktijk) een globaal dossier met alle medische gegevens van de patiënt voorhanden is. Een andere mogelijkheid is dat er in het huidige kalenderjaar of in ten minste een van de twee kalenderjaren vóór de consultatie op afstand een fysieke consultatie heeft plaatsgevonden tussen arts en patiënt.

Raadplegingen op afstand kunnen ook terugbetaald worden wanneer de patiënt door een arts doorverwezen wordt naar een arts-specialist. Belangrijk is wel dat deze specialist de naam van de doorverwijzende arts vermeldt in het consultatieverslag. Hiernaast zijn ook telefonische of videoraadplegingen mogelijk in het kader van een georganiseerde huisartsenwachtdienst.

Een volgende voorwaarde is dat een consultatie op afstand alleen tot stand kan komen op vraag van de patiënt én na akkoord van de arts. Tijdens de consultatie zal de arts ook toegang moeten hebben tot het medische dossier van de patiënt.

4. Zoom, WhatsApp, Skype … welk platform wordt aangeraden voor een videoconsultatie?

Wat betreft het platform dat gebruikt kan worden tijdens videoconsultaties, gelden ook bepaalde regels. Tools die in deze context sterk aanbevolen worden vanuit eHealth zijn Clickdoc, CommuniCare, Doctena, FaceTalk, Helena en Telemedi. Telephon, Intersysto en Signal vallen onder de categorie van aanbevolen platformen, terwijl WhatsApp als aanvaardbaar wordt geacht. Zoom, Skype en Jitsi behoren tot de niet-aanbevolen platformen.

Er kan gekozen worden voor een ander platform dan de bovengenoemde. Een van de voorwaarden waaraan dit platform moet voldoen, is dat de communicatie via end-to-end encryptie moet verlopen. Alleen de zender en de ontvanger kunnen dan de versleutelde berichten lezen. Naast deze beveiliging, is het belangrijk dat de communicatie niet wordt opgeslagen op het gebruikte platform. Indien het platform in extra functies voorziet, zoals het verzenden van documenten, gelden ook bepaalde regels en zijn er andere tools die aanbevolen worden.

5. Hoe zal de betaling van het remgeld gebeuren?

Aangezien het om een tijdelijke regeling gaat, staat dat nog niet helemaal op punt. De arts zou kunnen vragen aan de patiënt om het remgeld na de consultatie op afstand meteen over te schrijven of zou ervoor kunnen kiezen om de patiënt te laten betalen bij de eerstvolgende fysieke consultatie.

Volgens Stefan Teughels, medisch directeur van Domus Medica, is er hier geen kant-en-klare oplossing voor. Een optie zou kunnen zijn om jaarlijks een rekening van de te betalen bijdrage te bezorgen aan de patiënt via de ziekenfonds. Teughels wijst ook op het probleem van artsen van de wachtdienst. Zij zien de patiënt niet terug, in tegenstelling tot de huisarts bij wie de patiënt meermaals op consultatie gaat.

6. Zal je moeten betalen als je belt voor een ziektebriefje of voorschrift?

‘Een telefonische consultatie dient niet voor het vragen van een voorschrift of doktersbriefje’, laat Stefan Teughels weten. ‘Deze kunnen eenvoudig elektronisch voorgeschreven worden.’

‘Tenzij het gaat over een voorschrift in opvolging van bijvoorbeeld een hoge bloeddruk. Dat zal eerst gecontroleerd moeten worden tijdens een fysieke consultatie’, vult Teughels aan.

Bron: Domus Medica

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden