Foto:  belga

Dit verandert op 1 augustus: betalen voor telefoontje met huisarts en naar de autokeuring zonder afspraak

De maand augustus brengt enkele veranderingen met zich mee. Zo gaan twee coronamaatregelen op de schop: een huisarts telefonisch consulteren zal niet langer gratis zijn en voor de autokeuring is voortaan niet meer altijd een afspraak nodig. Brusselaars kunnen dan weer goedkoop krediet krijgen om hun woning te renoveren.

Betalen voor teleconsult

Wie zijn huisarts consulteert via de telefoon of een videogesprek, zal daar voortaan remgeld voor moeten betalen. Het gaat om enkele euro’s per raadpleging.

Door de coronapandemie voerde het Riziv in zeven haasten een terugbetalingsregeling in voor raadplegingen op afstand. Huisartsen konden 20 euro aanrekenen voor telefonische consultaties voor de triage van mogelijke coronagevallen en om de continuïteit van de zorg voor andere patiënten te verzekeren. Dat bedrag was voor rekening van de ziekenfondsen, de patiënt betaalde niets.

Nu gaat het systeem op de schop. Raadplegingen op afstand blijven mogelijk, maar de manier waarop de consultaties worden aangerekend, verandert. Daardoor zullen patiënten voortaan wel remgeld moeten betalen.

Voor een telefonische raadpleging zullen artsen nog maar 10,38 euro kunnen aanrekenen. Daarvan is 2 euro voor rekening van de patiënt. Voor videoraadplegingen is het honorarium vastgelegd op 23,06 euro, waarvan 4 euro remgeld. In beide gevallen zakt het remgeld naar 1 euro voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Ter vergelijking: voor een raadpleging in de spreekkamer bedraagt het remgeld 4 tot 6 euro (zonder verhoogde tegemoetkoming).

Voor de terugbetaling van raadplegingen op afstand zijn er vier voorwaarden: de patiënt moet al eerder bij de betrokken arts op consultatie zijn geweest of doorverwezen door een andere arts, de consultatie gebeurt op vraag van de patiënt, de arts moet tijdens de consultatie toegang hebben tot het medische dossier van de patiënt en in het geval van een videoraadpleging moet de verbinding beveiligd zijn.

Zonder afspraak auto keuren

Wie zijn auto moet laten keuren, kan voortaan in alle keuringscentra weer zonder afspraak terecht. Minstens een dag per week staan de poorten er voor iedereen open.

Sinds de coronapandemie was het bij heel wat keuringscentra verplicht om een afspraak te maken. Sectororganisatie Goca Vlaanderen en haar leden spraken af om vanaf augustus weer over te stappen op een gemengd systeem, waarbij ze ook minstens een dag per week zonder afspraak werken.

Wanneer een afspraak niet nodig is, hangt af van de keuringscentra. Volgens Goca zullen ze de voorwaarden ‘helder en transparant’ communiceren. De sectororganisatie ziet er naar eigen zeggen ook op toe dat de centra zich aan de afspraken houden.

Goedkoop krediet voor renoveren

Brusselaars kunnen vanaf 1 augustus een beroep doen op een nieuw goedkoop krediet om hun woning te renoveren.

Het krediet Ecoreno is ontwikkeld door het Woningfonds van het Gewest en dekt de financiering van allerhande werkzaamheden, van traditionele renovatie over beveiliging tot isolatie en de verbetering van energieprestaties.

In functie van hun inkomen zal de rentevoet voor eigenaar-bewoners en huurders 0 tot 1 procent bedragen. Vanaf januari kunnen ook eigenaars-verhuurders aankloppen bij het Woningfonds. Zij zullen een rente van 1 tot 2 procent betalen.

Om in aanmerking te komen voor Ecoreno mag het jaarlijkse inkomen van alleenstaanden en eenoudergezinnen niet meer dan 61.049 tot 81.049 euro bedragen, in functie van het aantal personen ten laste. Voor andere gezinnen bedraagt het plafond 77.699 tot 97.699 euro, afhankelijk van de samenstelling van het gezin.

Bron: BELGA

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden