Foto:  Christophe de Muynck
Loonsverhoging

Akkoord over opslag voor ambtenaren

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) bereikt een akkoord met de federale overheidsvakbonden. Het moet nog worden goedgekeurd door de federale regering.

Het akkoord voorziet in een loonsverhoging van 3 à 7 procent. Concreet gaat het om minstens 200 euro bruto extra per maand in de vorm van een hogere eindejaarspremie, de invoering van maaltijdcheques en loonopslag. Vooral de ambtenaren van niveaus C en D ­zoals cipiers, onthaalmedewerkers of logistiek personeel zullen die verhoging voelen, zegt De Sutter.

Het was al twaalf jaar geleden dat de vakbonden en de minister van Ambtenarenzaken een sectoraal akkoord konden afsluiten. De ongeveer 65.000 personeelsleden van de federale overheid kregen de afgelopen twintig jaar geen enkele loonsverhoging boven op de index, zegt De Sutter. ‘Het is dus niet meer dan normaal dat hun loon wordt verhoogd.’

War for talent

Het voorakkoord omvat ook ­inspanningen voor een snellere ­rekrutering, acties rond welzijn en duurzaamheid en een betere feedbackcultuur. De knelpuntberoepen zoals IT’ers en analisten ­worden aantrekkelijker gemaakt met onder meer opleidingstrajecten en een competitief loon, zegt De Sutter. ‘In die zin speelt dit ­akkoord in op de war for talent waar alle werkgevers vandaag mee worden ­geconfronteerd.’

   Doorbraak onderhandelingen politie: twee bonden geven voorwaardelijk groen licht

Het voorakkoord belandt ­komend najaar op de agenda van de regering, samen met het ­akkoord dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) eerder dit jaar onderhandelde met de politiebonden. De ­federale regering moet het licht nog op groen zetten. Als alles goed gaat, treedt het akkoord voor de ­federale ambtenaren op 1 januari 2023 in werking. ()

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen