Foto:  belga
Pensioenen

Liberalen en socialisten clashen over pensioenhervorming

Dat staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) de PS onder druk zet voor een ambitieuze pensioenhervorming, pikken de Waalse socialisten niet. ‘Schandalig wat De Bleeker zegt.’

Maar liefst twee PS-regeringsleden schoten donderdag terug naar staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD), na haar waarschuwing dat België Europese relancesteun dreigt te verliezen indien de pensioenhervorming onder de lat gaat. Donderdagavond en zaterdag zit het federale kernkabinet samen over die hervorming. Wat op tafel ligt, oogt bescheiden.

‘Als Lalieux haar werk niet doet, zal er minder zijn voor Dermine’, zei De Bleeker in De Standaard. Geen wonder dat zowel Karine Lalieux, PS-minister van Pensioenen, als Thomas Dermine, PS-staatssecretaris voor Relance, zich aangesproken voelen.

Lalieux: ‘Zal dan zonder de socialisten zijn’

En ze zijn duidelijk not amused. ‘Dus is de staatssecretaris tegen de indexatie van pensioenen terwijl de inflatie piekt? Kant ze zich tegen een waardig inkomen voor de miljoenen gepensioneerden in ons land?’, kaatst Lalieux de bal terug in Le Soir. ‘Ja, het aantal gepensioneerden neemt toe, dat is een trend die al jaren bekend is. Wat wil mevrouw De Bleeker? Dat we bepaalde belangrijke maatregelen terugdraaien die de pensioenen opwaarderen? Dat we het inkomen van gepensioneerden verlagen om de toename van hun aantal te compenseren? Wel, dat zal alleszins zonder mij en de socialisten zijn!’

De minister merkt op dat de pensioenhervorming sinds februari in de regering wordt besproken. ‘De pensioenhervorming moet een positieve hervorming zijn voor onze gepensioneerden, die hen aanmoedigt om langer door te werken dankzij positieve prikkels en die de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen zal verminderen. Er komt geen hervorming als het doel is om de pensioenrechten van onze gepensioneerden te verminderen’, benadrukt de PS-politica.

Ook in de plenaire vergadering van de Kamer, waar Lalieux ondervraagd werd over de pensioenhervorming, vielen harde woorden. ‘Ik ben geschandaliseerd ja, ook over wat de staatssecretaris zei,’ zo verklaarde Lalieux, die benadrukte dat pensioenen geen ‘budgettaire variabele’ is voor de regering. Die uithaal kon Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert dan weer niet over zijn kant laten gaan. Hij sprak van een ‘schabouwelijk’ toneel wanneer de regering weliswaar het minimumpensioen optrekt maar niet zou nadenken over de financiering ervan.

Dermine: ‘Allerminst gelukkig’

Ook staatssecretaris Dermine is ‘allerminst gelukkig’ met de uitspraken van De Bleeker. Hij preciseert dat het niet halen van een zogenaamde mijlpaal alleen kan leiden tot een opschorting van de betaling. Een lidstaat heeft dan zes maanden extra tijd om de uitvoering te realiseren.

‘Er zijn echter geen vaste termijnen of bedragen verbonden aan het al dan niet bereiken van elk van deze mijlpalen’, aldus Dermine. ‘De Europese Commissie staat flexibiliteit toe en geeft de voorkeur aan degelijk werk, zelfs als dat betekent dat er meer tijd nodig is om een mijlpaal te bereiken. Het enige gevolg van een vertraging zou dus een klein uitstel van de betaling van een deel van een schijf zijn. Wanneer het gaat om fundamentele hervormingen als die van de pensioenen of het recht op opleiding, kan men die voorzichtigheid van de Europese aanpak alleen toejuichen.’

De staatssecretaris merkt op dat premier Alexander De Croo (Open VLD) de agenda van de werkzaamheden bepaalt. ‘Nu hij deze belangrijke werf voor alle burgers van het land op gang heeft getrokken, laat de regering haar werk doen. De ministerraad beslist bij consensus. De goedkeuring van een pensioenhervorming is dus een collectieve verantwoordelijkheid.’

‘Voorbij aan de realiteit’

Dermine is ervan overtuigd dat ons land bij de Europese Commissie zal kunnen verantwoorden dat het zijn verplichtingen is nagekomen. ‘Dit is mijn verantwoordelijkheid. De opmerkingen van de staatssecretaris voor Begroting gaan voorbij aan de realiteit: onze relaties met de Europese Commissie zijn uitstekend.’

Hij vindt ook dat De Bleeker onnodig verwarring schept in het debat. De pensioenhervorming ‘verdient beter dan uithalen in de pers’, aldus Dermine. ‘Politiek is een teamsport. Ik roep op om de methode die de premier naar voren heeft geschoven, te respecteren’, besluit de staatssecretaris.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen