Foto:  Jordi Huisman/Hollandse Hoogte
Belastingen

Liberalen willen nettoloon omhoog door belastingschalen ‘zo snel mogelijk’ te indexeren

Open VLD en MR willen de belastingschalen zo snel mogelijk indexeren om ze te laten aansluiten op de geïndexeerde lonen. Een maatregel die een gat slaat van meer dan miljard euro in de belastinginkomsten.

De expertengroep die zich buigt over de koopkracht schoof vorige week al de piste naar voren om de belastingschijven versneld te indexeren. Vandaag worden de belastingschijven elk jaar in het begin van het jaar geïndexeerd zodat de belastingdruk gelijk blijft over de geïndexeerde lonen. Die indexering van de belastingschalen loopt dus wat achter op de lonen die in de loop van het jaar al geïndexeerd worden. Bij een grote groep werknemers – zoals de ambtenaren – gebeurt de indexering in de loop van het jaar. Bij heel wat bedienden gebeurt dat bij het begin van het jaar.

Wiens loon in de loop van het jaar al werd geïndexeerd, houdt dus tijdelijk een lager nettovoordeel over van de bruto-indexering. Zodra de indexering van de belastingschalen plaatsvindt bij het begin van het jaar, wordt dat lager nettovoordeel weggewerkt. Om dat lager nettovoordeel versneld weg te werken, wil Open VLD die belastingschalen ‘zo snel mogelijk indexeren’. ‘Als het kan volgende maand al’, zegt Maarten Swinnen, woordvoerder van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. MR zit helemaal op dezelfde lijn. De liberalen willen trouwens al langer sleutelen aan de belastingtarieven zelf omdat ze vinden dat te veel Belgen met een stukje van hun loon in de hoogste belastingschijf belanden.

Keerzijde is dat aan zo’n versnelde indexering van de belastingschalen voor dit jaar een kostprijs hangt van 1,5 miljard euro. Zo maakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) woensdag nog duidelijk in de kamer. Volgens Open VLD zou de overheid door een snelle indexering 1,2 miljard euro aan inkomsten mislopen. Die snelle indexering wordt door de liberalen beschouwd al het teruggeven van een verdoken belastingverhoging. Maar de inflatie levert de overheid niet alleen inkomsten op, maar ook extra kosten door onder meer de indexatie van de uitkeringen en de ambtenarenlonen. Zo’n maatregel heeft sowieso – zeker tijdelijk – een flinke impact op de begroting. ‘Indien nodig moet het geld maar elders gezocht worden’, zegt Swinnen nog.

Bij CD&V vraagt men zich af of dit nu wel de meeste geschikte maatregel is, gezien de grote kostprijs. De christendemocraten pleiten voor een maatregel gericht op de ‘lagere middenklasse’ terwijl een algemene indexering iedereen een belastingverlaging biedt.

Bij Vooruit klinkt een gelijkaardig geluid. ‘Voor ons is vooral het doel belangrijk: de lage en middeninkomens netto meer geven’, zegt partijwoordvoerder Niels Pattyn. De partij staat open voor een discussie over een versnelde indexering van de belastingschalen -– maar dan wel gericht naar de lagere inkomens -– maar ziet even goed brood in het versterken van de werkbonus.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen