Foto:  Jimmy Kets

Nieuwe afstandsregels pluimveestallen ‘om mens en milieu beter te beschermen’

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet om de regels over de afstand tussen pluimveestallen en woongebieden opnieuw te verstrengen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

In 2008 versoepelden de regels voor grootschalige pluimveestallen met meer dan 60.000 dieren: de afstand tussen de stallen en woon-, recreatie- of natuurgebieden moest nog maar 250 tot 300 meter bedragen. De Raad van State oordeelde intussen al dat die versoepeling een ‘aanzienlijke achteruitgang met betrekking tot het leefmilieu’ inhield, waarvoor ‘geen enkel motief van algemeen belang’ zou bestaan. De Vlaamse regering besloot daarom om de afstand weer te vergroten naar 500 meter tot 1 kilometer, zoals ook voor 2008 het geval was.

Voor minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) was die versoepeling bij haar aantreden de aanleiding om terug te grijpen naar grotere afstanden in de vergunningsdossiers. Vandaag gaat de Vlaamse regering nog een stap verder op haar voorstel en verankert zo opnieuw de ruimere afstandsregels in haar Vlarem-regelgeving, oftewel het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Op die manier zullen ook alle andere overheden die vergunningen verlenen, verstrengd moeten toekijken op de afstandsregels in Vlaanderen.

‘Met dit initiatief herstellen we de rechtszekerheid en voorkomen we overmatige hinder voor de bewoners nabij agrarisch gebied. Als het gaat om intensieve veeteeltbedrijven is vanuit sommige belangenorganisaties altijd gepleit voor een zo soepel mogelijk vergunningskader, ongeacht de hinder die het dan veroorzaakt. Het is geen wonder dat de regels die dat mogelijk maakten, kapot blijken. Om mens en milieu beter te beschermen, verstrengen we dan ook opnieuw voor heel Vlaanderen’, besluit Demir.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen