Foto:  ISOPIX
belastingen

Belastingaangifte kan vanaf morgen

Vanaf woensdagmiddag 27 april kunnen 7 miljoen burgers weer terecht op het digitale belastingplatform Tax-on-web om hun jaarlijkse belastingaangifte in te vullen.

Na de activering van Tax-on-web volgt een periode van ruim twee maanden waarin alle belastingplichtigen hun aangifteformulier 2022 (over de inkomsten en uitgaven van het jaar 2021) moeten indienen. De precieze einddatum voor het invullen van de aangifte wordt morgen bekendgemaakt door de federale minister van Financiën, Vincent Van Peteghem (CD&V).

Voor digitale aangiftes, via Tax-on-web, ligt die deadline meestal in de eerste helft van de maand juli. Voor de kleine groep van belastingplichtigen die blijft vasthouden aan een papieren aangifteformulier, lag de eindstreep in de voorgaande jaren altijd iets vroeger, tegen eind juni. En wie een mandataris inhuurt om de aangifte in te vullen, zoals een boekhouder, krijgt allicht ook dit jaar weer de tijd tot in de maand oktober.

Vooraf ingevuld

Voor de grootste groep belastingbetalers heeft de federale overheidsdienst Financiën opnieuw een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ (VVA) klaar. Dat houdt in dat hun aangifteformulier vooraf helemaal door de fiscus is ingevuld. Vorig jaar kregen 3,7 miljoen belastingplichtigen – of meer dan de helft van het totaal – een VVA in de (elektronische) brievenbus.

Opgelet: wie een VVA ontvangt, moet altijd grondig controleren of het huiswerk van de fiscus klopt. In 2020 bleken nogal wat VVA’s niet correct ingevuld te zijn. ‘Om het risico op fouten of ontbrekende data te verkleinen’ gaf minister Van Peteghem daarom vorig jaar de opdracht aan de FOD Financiën om 200.000 VVA’s minder uit te sturen dan in 2020. Belastingplichtigen met een complexer profiel (bijvoorbeeld met allerlei uitgaven die recht geven op belastingverminderingen), en waarvan de fiscus niet automatisch alle gegevens in handen heeft, kregen in 2021 geen VVA meer toegestuurd. Allicht wordt die voorzichtige aanpak ook dit jaar aangehouden.

Weer tien codes bij

Het aangifteformulier is in ieder geval weer wat langer geworden. Voor de inwoners van het Vlaams Gewest telt de aangifte dit jaar in totaal 839 codes. Dat zijn er tien meer dan vorig jaar, leert een analyse door Jef Wellens, fiscaal expert van Wolters Kluwer. De belangrijkste nieuwigheden slaan op de aangifte van vastgoed in het buitenland, bijverdiensten in de deeleconomie of het verenigingsleven en een nieuw belastingvoordeel bij de installatie, thuis, van een laadstation voor elektrische wagens.

   • Recordaantal van 839 codes op belastingaangifte

In de praktijk valt het met al die codes best mee. Analyses door de FOD Financiën tonen aan dat 40 procent van de belastingplichtigen minder dan tien codes invult, en dat minder dan twintig codes volstaan voor 80 procent. Het titanenwerk – meer dan zestig codes invullen – komt slechts voor bij 0,01 procent van de belastingplichtigen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen