camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Natuurbehoud

Rietvelden Kallo erkend als natuurreservaat

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de rietvelden in Kallo erkend als natuur­reservaat.

dinsdag 5 april 2022 om 3.25 uur

 rr

Plaatselijk boswachter Bram ­Vereecken is apetrots dat Vlaams ­minister van Omgeving Zuhal ­Demir (N-VA) zowel het Groot Rietveld als het Rietveld Kallo nu als een natuurreservaat erkent. De aanvraagprocedure daarvoor heeft zo’n vier jaar geduurd. De verdere bescherming van het gebied van 140 hectaren is nu gegarandeerd. ‘Dit was het eerste dossier dat we met het Agentschap Natuur en Bos indienden rond het havengebied Linkeroever, dus de trein is goed vertrokken’, zegt Vereecken. ‘Hopelijk volgen er nog gebieden.’

De rietvelden in Kallo vormen al jaren het grootste aaneenge­sloten rietveld van Vlaanderen. Ze zijn erg kostbaar maar even fragiel. Het gebied staat onder druk door bebouwing, recreatie, wegen en de toenemende ­droogte. Het wordt ook overwoekerd door andere planten.

‘Met de titel van reservaat zijn we de komende 99 jaar zeker dat het natuurgebied behouden kan worden, al blijft er nog ­altijd ruimte voor recreatief medegebruik’, vertelt de boswachter. ‘De wandelpaden die er al ­liggen, blijven toegankelijk. De omvorming van natuurgebied tot reservaat brengt vooral een veel betere juridische en wettelijke bescherming met zich mee.’

In september 2021 jaar werden ook de Polders van Kruibeke – een ander gebied onder de vleugels van boswachter Vereecken – erkend als natuurreservaat. En daar stopt het niet. Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos dient geregeld aanvragen in om natuurgebieden officieel te laten ­erkennen als natuurreservaat. ‘Het zal wellicht nog een tweetal jaar duren voor alle aanvraagdossiers verwerkt zijn, want het doel is om nog enkele andere natuurgebieden te laten erkennen als natuurreservaat.’ De volgende gebieden die aan bod komen, zijn het Spaans Fort, Drijdijck en de Verrebroekse Plassen.

Aangeraden

Niet te missen