camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

 banken

ING Bank België weet opnieuw wat bankieren is

De doortocht van grootverdiener Ralph Hamers bij ING Groep leverde de bank een flinke kater op, maar de heropbouw verloopt succesvol. ING Bank België boekte op de meeste fronten vooruitgang.

donderdag 3 februari 2022 om 16.04 uur

  rr

ING Bank België is volop bezig met de heropbouw van de bank na een mislukte poging van voormalig ING-bankier Ralph Hamers om de bank in te passen in een eengemaakte consumentenbank. Het idee van één bankplatform voor verschillende markten leek op papier aantrekkelijk, maar het werd een mislukking.

Hamers had het kunnen weten. In het verleden was alleen Citibank daarin geslaagd, maar diens consumentenaanbod was dan ook vrij eenvoudig. Hamers wilde ING digitaal vooruit katapulteren en legde in 2016 de Belgische bank de grootste herstructurering op sinds de overname van BBL door het Nederlandse ING. Een verlies van 3.600 banen werd aangekondigd.

Wie mocht blijven, moest opnieuw solliciteren voor zijn baan. Agile banking werd de nieuwe kreet. En ING liet nog veel andere modetermen op zijn troepen los. Het gevolg was dat de bank tussen 2016 en 2020 vooral met zichzelf bezig was en de focus op haar klanten miste. In de Benelux probeerde ING de Belgische dochter te laten opgaan in de Nederlandse. Had het aan ING gelegen, dan was ING Bank België niet langer een aparte juridische structuur met een apart directiecomité geweest.

Maar de poging om tot één (technologische) platformbank te komen, mislukte. Van de beloofde grote digitale sprong voorwaarts kwam weinig in huis. Wel integendeel. ING Bank liep met zijn app achterop op banken als Belfius en KBC. Ook in diensten zoals het digitaal verkopen en afsluiten van een woonkrediet liep de bank achter.

4 ceo’s in 5 jaar

ING Bank België kreeg met Peter Adams de vierde ceo sinds de afkondiging in 2016 van de herstructurering. Op groepsniveau trok grootverdiener Ralph Hamers de deur achter zich dicht, aangetrokken door het grote geld bij het Zwitserse UBS. Ondanks zijn overstap zou hij toch nog worden achtervolgd door het rammelende antiwitwasbeleid bij ING onder zijn leiderschap. Ook België zat jarenlang in het vizier van de toezichthouder wegens een te gebrekkig antiwitwasbeleid.

In België kondigde Adams, een voormalige consultant van Boston Consulting, halfweg vorig jaar een nieuwe strategie aan. ‘Eenvoudig bankieren’. Een boodschap waar niet alleen de werknemers maar ook de klanten aan toe waren.

  REUTERS

Adams zei dat de klant opnieuw centraal moest staan. ‘We willen het makkelijker maken om opnieuw te bankieren. Eenvoudig bankieren betekent transparantie inzake aanbod, prijszetting én snelheid.’ Terzelfdertijd werd de verhoopte digitale inhaalslag eindelijk zichtbaar. Klanten kunnen bijvoorbeeld via de app hun pincode wijzigen. ING Bank test in het segment van kredieten aan ondernemers uit om kleine kredieten binnen de twee minuten al toe te kennen.

De back to basics bij ING Bank België lijkt resultaten af te werpen. Financiële man Hans De Munck zei dat afgelopen jaar alle posten in de juiste richting evolueerden: inkomsten stegen, kosten daalden. ‘Vooral de stijgende commissie-inkomsten waren belangrijk om de druk van de dalende rentemarge op te vangen’, zei De Munck. Hij wees erop dat het jaren zal duren vooraleer een renteommekeer vanuit de Europese Centrale Bank wezenlijk impact zal hebben op de balans van de bank. ‘Voorlopig is de korte rente nog altijd 50 basispunten negatief.’

Nettowinst maal vier

De hogere commissie-inkomsten waren het gevolg van spaarders die meer geld stopten in beleggingsfondsen en meer betaalden voor bankdiensten. Er was ook een sterke toename van de kredietverlening. Leningen aan bedrijven stonden onder druk, maar de woonkredieten namen met 37 procent toe.

Aan de kostenkant daalden de personeelskosten. Er werd afscheid genomen van oudere managers. Belfius stak een handje toe door experten van ING Bank aan te werven met het oog op het aanbieden van meer diensten in de zakelijke markt. Ook de kosten van de pandemie vielen sterk terug. De risicokosten, zeg maar het bedrag dat opzijgezet wordt om mogelijke kredietverliezen op te vangen, daalden van 55 basispunten naar 17 basispunten. In absolute cijfers was dat 589 miljoen provisies die zakten naar 184 miljoen.

Alles bij elkaar steeg de nettowinst van 180 miljoen naar 708 miljoen euro. Een verviervoudiging. De bank zit daarmee opnieuw op niveaus zoals in de periode 2018-2019. Adams zegt dat verdere kostenbewaking ook dit jaar aan de orde is, wat betekent dat het personeelsbestand verder ‘gradueel inkrimpt’. In België waren er bij ING Bank afgelopen jaar nog 6.583 (voltijdse) medewerkers. Een jaar eerder was dat 7.271, terwijl het in 2019 om 7.457 personen ging.