camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

 Sociaal overleg

Noodplannen in bedrijven botsen op socialistische vakbond

De socialistische bond blijft zich verzetten tegen nationaal opgelegde noodplannen in bedrijven. ‘Als de regering ze oplegt, zullen we ons ongenoegen laten blijken’, zegt ABVV-voorzitter Thierry Bodson.

vrijdag 21 januari 2022 om 3.25 uur

ABVV-voorzitter Thierry Bodson.  belga

Werkgevers en vakbonden – verzameld in de Groep van Tien – ondernemen vanmiddag een allerlaatste poging om een akkoord te bereiken over noodplannen om bedrijven draaiende te houden bij te veel personeelsuitval door corona. Ze doen dat op vraag van de federale regering nadat gesprekken daarover maandag zijn afsprongen.

De federale regering heeft hen woensdag opgeroepen om het toch nog eens te proberen. Ze somt daarin de maatregelen op die ze zelf mogelijk acht. Het gaat om het tijdelijk inzetten van mensen zonder papieren, tijdelijk werklozen en (brug)gepensioneerden – die laatsten met behoud van een deel van het pensioen. Een andere maatregel is werknemers nog eens een extra tijdelijk contract te geven zonder dat het omgezet wordt in een contract van onbepaalde duur.

‘Het is absoluut noodzakelijk dat er nu snel beslist wordt’, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisatie Unizo. ‘Als er geen akkoord is, moet het maar zonder de vakbonden en moet de regering snel beslissen. We kunnen toch niet riskeren dat bedrijven moeten sluiten en iedereen met tijdelijke werkloosheid stuurt. We hebben echt geen tijd om dit te laten blokkeren door een machtsvraagstuk in de socialistische vakbond.’ Van Assche suggereert daarmee dat de ABVV-top geen mandaat heeft van de diverse sectoren om nationale noodmaatregelen af te spreken.

‘We kunnen niet riskeren dat bedrijven moeten sluiten en iedereen met tijdelijke werkloosheid stuurt’ Danny Van Assche   Werkgeversorganisatie Unizo

De christelijke vakbond ACV is bereid om noodmaatregelen te nemen zolang ze leiden tot meer handen en niet tot meer individuele flexibiliteit zoals het oprekken van de mogelijkheid om meer overuren te presteren.

De socialistische vakbond vindt de discussie overbodig. ‘Ik vind dat een bizarre vraag van de regering’, zegt voorzitter Thierry Bodson. ‘Ik heb in de sectoren gevraagd of er een probleem is, maar geen enkel signaal van moeilijkheden gekregen.’ Hij wijst onder meer op de bestaande mogelijkheid om vrijwillig 220 overuren te presteren op jaarbasis. Dat is meer dan vroeger.

Vervelend voor de PS

De kans dat werkgevers en vakbonden een akkoord bereiken, is klein. Dan komt de bal onvermijdelijk in het kamp van de regering. Dat is vervelend voor de PS die met Pierre-Yves Dermagne de minister van Werk levert. De partij probeert in de concurrentiestrijd met de PTB/PVDA de relatie met de FGTB/ABVV gaaf te houden. ‘De regering heeft het recht om beslissingen te nemen’, zegt Bodson. ‘Maar als ze beslist om nationaal maatregelen op te leggen, zullen we duidelijk ons ongenoegen laten blijken.’

 

Afwezigen in helft van kmo’s

Werkgeversorganisatie Unizo ondervroeg woensdag 600 leden naar de afwezigheden op het werk. De helft van de ondernemers met personeel gaf aan afwezigen te tellen. Bij 5 procent van de kmo’s is alle personeel afwezig. Het volstaat dat in een klein bedrijf met twee personeelsleden er eentje ziek is en eentje in quarantaine zit, om stil te vallen. Zo’n 30 procent van de bedrijven geeft aan tussen de 1 en 10 procent afwezigen te tellen, nog eens 30 procent van de ondernemingen telt tussen de 11 en 20 procent afwezigen. De gevolgen laten zich voelen. Meer dan een op de drie zegt tijdelijk omzetverlies te lijden, 11 procent spreekt van definitief omzetverlies. (cv)

Aangeraden

Niet te missen