Foto:  katrijn van giel

Vakbonden vechten minimale dienstverlening De Lijn aan

De drie vakbonden bij vervoersmaatschappij ­De Lijn trekken naar het Grondwettelijk Hof om het decreet dat de minimale dienstverlening garandeert te laten vernietigen.

‘Een zoveelste aanval op het stakingsrecht.’ Met die woorden trekken de drie vakbonden van De Lijn, ACV, ACOD en ACLVB, naar het Grondwettelijk Hof om hun verzoekschrift neer te leggen. Hun vraag: de vernietiging van het decreet dat in geval van staking een minimale dienstverlening garandeert bij De Lijn.

In het decreet, dat exact zes maanden geleden werd goed­gekeurd, staat dat een stakingsaanzegging minimaal acht dagen op voorhand moet worden gemeld en dat werknemers tot 72 uur voor de staking de tijd krijgen om te laten weten of ze mee staken of niet. Op basis van die informatie tekent De Lijn dan een vervoersaanbod uit, dat minstens ­24 uur op voorhand bekend­gemaakt wordt aan de reizigers.

‘Zonder overleg beslist’

‘Werknemers worden door het ­decreet onder druk gezet’, zegt Stan Reusen van de socialistische vakbond ACOD. Dat ze zich individueel moeten aanmelden om te staken of ze al dan niet mee staken, is hem een doorn in het oog. ‘Vroeger konden werk­nemers anoniem staken. Dat staken nu een individueel karakter heeft ­gekregen, kan niet.’

De vakbonden stellen zich ook vragen bij de rechtsgeldigheid van het decreet en de impliciete ­bevoegdheid. ‘Arbeidsrecht is een federale materie. We vragen ons af of het überhaupt wel mogelijk is om die zomaar naar Vlaams niveau over te hevelen.’

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) vindt de ‘conservatieve houding’ van de vakbonden onbegrijpelijk: ‘Keer op keer stond de reiziger tijdens stakingen in de kou. Met de continuïteit van de dienstverlening ­maken we daar komaf mee, zonder te raken aan het stakingsrecht. Wie wil staken, moet dat kunnen, maar wie wil werken moet dat ook kunnen.’

De vakbonden benadrukken dat ze zich niet tegen de minimale dienstverlening an sich kanten. ‘We verzetten ons niet tegen het organiseren van essentiële ritten’, ­benadrukt Reusen. ‘Al is het een gemiste kans van De Lijn dat het systeem niet grondig is getest.’

Ook de totstandkoming van het decreet ‘ligt nog zwaar op de maag’, benadrukt Reusen. In het persbericht benadrukken de vakbonden dat zonder overleg met sociale partners gebeurde. Peeters ontkent dat. ‘Er waren genoeg kansen om hier zelf mee aan de slag te gaan’ klinkt het. Toen de sociale partners bekendmaakten geen ­eigen voorstel in te dienen, kwam Peeters zelf met een ontwerp. ‘Blijven wachten en geen stappen nemen was nefast voor de reizigers.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig

Aangeboden door onze partners
Aangeraden

 

Niet te missen