Foto: epa

België krijgt mogelijk 1,35 miljard euro minder investeringsgeld van Europa

Door economische groei dreigt België 1,35 miljard euro minder te ontvangen uit het Europees herstelplan. Dat moet lidstaten helpen met de financiële kater ten gevolge van covid.

De Europese Commissie kende ons land 5,9 miljard euro toe uit het Europese Recovery en Resilience Facility. Dat is het Europese investeringsfonds dat de vergroening en digitale transformatie in de lidstaten mee moet helpen te financieren. Dat geld werd ondertussen verdeeld tussen de federale overheid en de deelstaten en in schijven uitgekeerd. Allen financieren met dat geld deels hun eigen investeringsplannen.

Maar staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) waarschuwt nu dat het bedrag dat Europa zal uitkeren mogelijk slechts 4,55 miljard euro zal bedragen. De 700 miljard euro uit dat fonds wordt immers verdeeld op basis van een verdeelsleutel waarin economische groei in 2020 en 2021 een belangrijke rol speelt. Aangezien de Belgische economie de afgelopen maanden een flinke heropleving kende, komt er dus mogelijk minder uit dat fonds richting België. Dat zou betekenen dat de verdeling tussen de federale overheid en de regio’s opnieuw moet besproken worden en mogelijk verschillende investeringsprojecten moeten sneuvelen. Tenzij ze met eigen middelen gefinancierd worden. Maar dat is niet evident gezien de grote schuldenlast waaronder ons land al gebukt gaat.‘Dat onze economie zo hard aantrekt, is een goede zaak. Maar dat er daardoor minder geld zou worden voorzien uit Europa, is toch wel wrang’, reageert Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). ‘Het goed bestuur van de beste leerlingen van de klas, en dus de landen of regio’s waar de economie zich sneller heeft herpakt, wordt hierdoor als het ware gestraft. Op deze manier lijkt de EU steeds meer een transferunie te worden. De landen die het minder goed doen, worden hiermee beloond. En daartegenover staat dan hoeveel te beter je relance werkt, hoeveel te minder geld je ontvangt.’ De minister herhaalt ook de belofte dat het Vlaamse relanceplan onverkort zal uitgevoerd zal worden.

Het definitieve bedrag waar België recht op heeft, zal gekend zijn in juni 2022.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig

In het nieuws
Niet te missen