Foto: dba

Katholiek onderwijs: ‘Kinderen zonder mondmasker worden vanaf woensdag geweigerd’

Kinderen die vanaf woensdag geen mondmasker willen dragen in klassen op katholieke scholen zullen niet tot de lessen worden toegelaten. De school hoeft geen afstandsonderwijs te voorzien, als het maar om één weigerend kind gaat. Dat schrijft Katholiek Onderwijs Vlaanderen zondag in een brief.

Met ingang van woensdag 8 december geldt voor alle kinderen vanaf het eerste leerjaar een mondmaskerplicht, ook in het onderwijs. Om leerlingen aan het dragen van de maskers te laten wennen, raadt de onderwijskoepel aan maandag en dinsdag te gebruiken als overgangsperiode.

Volgens de brief kreeg de koepel afgelopen weekend van ‘heel wat directies in het basisonderwijs’ te horen dat er veel weerstand tegen de nieuwe maatregel bestaat en werd er om ondersteuning gevraagd. Schoolbesturen wordt aangeraden om met ouders van leerlingen in gesprek te gaan over de nieuwe regels. De koepel heeft ook een modelbrief voorzien die schoolbesturen naar ouders kunnen sturen ‘indien er zich problemen voordoen’.

Het Katholiek Onderwijs noemt de mondmaskerplicht in de brief ‘een delicate zaak’, maar wijst de scholen op hun plicht zich aan de maatregelen van de overheid te houden. Om ouders te overtuigen van de noodzaak van het dragen van een masker door hun kinderen raadt Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan het ‘welbevinden’ van de leerlingen te benadrukken.

Kinderen mogen hun masker afzetten wanneer ze stilzitten, niet praten en in een goed geventileerde ruimte zitten waar ze voldoende afstand kunnen houden. ‘Het is ook een goed idee om regelmatig mondmaskerpauzes te voorzien’, adviseert de koepel.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig

In het nieuws
Niet te missen