Klimaat Staatshervorming

Lachaert (Open VLD): ‘Federale overheid moet scheidsrechter zijn in klimaatdiscussies’

Als het van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert afhangt, moet er een staatshervorming komen die de lead op het vlak van klimaat bij het federale niveau legt. Bij discussie tussen bestuursniveaus, moet de federale overheid kunnen ‘trancheren’.

De patstelling rond de kernuitstap en de gascentrale van Vilvoorde, waarin de federale en Vlaamse regering lijnrecht tegenover elkaar staan, heeft volgens Egbert Lachaert aangetoond dat ‘de staatsstructuur onvolledig is’. Dat zei de Open VLD-kopman zondagochtend in De Zevende Dag. Zijn oplossing? Ons land heeft een staatshervorming nodig die het federale niveau tot ‘scheidsrechter’ bombardeert in klimaatdiscussies. Als het erom spant tussen de verschillende bestuursniveaus, moet de federale overheid kunnen ‘trancheren’.

Het is niet de eerste keer dat Open VLD pleit om het zwaartepunt (opnieuw) bij het federale niveau te leggen - eerder al hield de partij een pleidooi voor de ‘herfederalisering’ van al te versnipperde bevoegdheidsdomeinen. Zowel Open VLD als CD&V maakt deel uit van de Vlaamse én de federale regering - voor hen is het extra vervelend als de visies uiteenlopen.

‘Vertrouwensprobleem’

Aanleiding van Lachaerts uitspraak is het grote ongenoegen bij Open VLD en CD&V over de Vlaamse coalitiepartner N-VA, meer bepaald over N-VA-minister Zuhal Demir. Die liet afgelopen week weten géén vergunning te willen afleveren voor de geplande gascentrale van Vilvoorde, nadien bleek dat de beslissing al op 29 oktober genomen was. Pro memorie: de gascentrale van Vilvoorde is zo goed als onontbeerlijk om de energiebevoorrading te verzekeren als de kerncentrales sluiten in 2025. Niet de beslissing van de minister van Omgeving over de gascentrale van Vilvoorde, wel haar late communicatie wekt ergernis.

CD&V-voorzitter Joachim Coens herhaalde in De Zevende Dag de nood aan overleg. Hij kan er naar eigen zeggen niet bij dat de bevoegde klimaatministers - in casu vooral Demir en haar federale collega Tinne Van der Straeten (Groen) - niet gewoon samenzitten en samenwerken. Lachaert ging een stapje verder: volgens hem is er sprake van een vertrouwensbreuk.

‘Geen detail’

Opmerkelijk: Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) spreekt hem niet tegen. In De Ochtend erkende hij dat de stijl en de timing van Demirs communicatie mogelijk een ‘vertrouwensprobleem’ veroorzaakt hebben. ‘Als dat zo is, dan is het mijn taak om dat probleem te herstellen.’

‘Ik ben zeer blij met dat signaal’, reageerde Lachaert. ‘De beslissing is die van minister Demir alleen, maar de communicatie, hoe dit tien dagen in de schuif is blijven liggen als je aan het onderhandelen bent over een klimaatplan, dat is geen detail om dat niet te zeggen.’

‘Dit kan zich niet blijven herhalen’, vervolgde Lachaert. ‘Het is een collegiale regering, dan moet je ook met elkaar spreken als je een bepaalde richting uit gaat in cruciale dossiers.’

Overlegcomité

Met zijn voorstel om het federale niveau als scheidsrechter te laten optreden in klimaatdiscussies, lijkt Lachaert evenwel alleen te staan. Coens pleit voor samenwerking en continuïteit, volgens hem hebben de mensen ‘geen nood’ aan alweer een nieuwe bevoegdheidsverdeling. ‘De vraag is: hoe geraken we tot beleid?’

Om daartoe te komen, wordt naar het Overlegcomité gekeken. Niet dat dat orgaan de beslissing van Demir zou kunnen terugdraaien - zij is bevoegd om gascentrales te vergunnen en mag die beslissing alléén nemen -, maar daar zitten wel alle niveaus rond de tafel. CD&V en Open VLD laten verstaan dat op het volgende Overlegcomité wat hen betreft een hartig woordje over klimaat zal worden gesproken.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig

In het nieuws
Niet te missen