Foto:  BELGA

Privacystichting stapt naar Grondwettelijk Hof tegen coronapas

De actiegroep Ministry of Privacy vecht de uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) naar onder meer de horeca aan bij het Grondwettelijk Hof. De maatregel is volgens de organisatie onevenredig.

Het coronacertificaat - dat aantoont dat je ofwel volledig gevaccineerd bent ofwel hersteld bent van het coronavirus ofwel negatief getest hebt - werd aanvankelijk ingevoerd om reizen binnen Europa weer mogelijk te maken. Daarna voerde België het CST in voor evenementen, en sinds kort ook voor horecazaken en sportclubs.

‘De recente uitbreiding van het CST overtreft echter elke mogelijke afweging van proportionaliteit. Medische gegevens zijn uiterst gevoelig en een beschermd gegeven in de GDPR (Europese privacyregels, red.)’, vindt jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert, de oprichter van Ministry of Privacy. ‘Vanuit privacy-optiek zijn zowel de applicatie als het ruimere ethische aspect bijzonder problematisch. Als privacywaakhond kunnen we dan ook weinig anders dan actie hiertegen ondernemen.’

Dobbelaere-Welvaert verwijst naar een eerder advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit - de voormalige Privacycommissie - over het CST. ‘Ze sprak van een niet-proportionele maatregel, aangezien er voldoende andere maatregelen beschikbaar zijn, zoals een betere ventilatie (hetgeen vaak nog ontbreekt), afstand houden, mondmaskers en andere, die stuk voor stuk de privacy van de burger beter beschermen’, luidt het. ‘De regering hield amper of geen rekening met dit advies.’

‘Dit zonder enige vorm van protest laten passeren, is de deur wagenwijd openzetten voor onbedoeld en toekomstig misbruik van dergelijke gezondheidspassen’, benadrukt Dobbelaere-Welvaert. ‘De regering denkt momenteel na om werkgevers toe te laten het CST te scannen. Dit is een levensgevaarlijke oefening voor onze toekomst, en het lijkt erop dat de regering onvoldoende de langetermijngevolgen beseft. Niemand heeft er zaken mee of je een spuitje zet of niet. En dat blijft beter zo.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig

Aangeboden door onze partners
Aangeraden

 

Niet te missen