Foto: DVH

Regering zet licht op groen voor stemrecht vanaf 16 bij Europese verkiezingen

Bij de Europese verkiezingen van 2024 zullen jongeren vanaf 16 jaar kunnen gaan stemmen. Die afspraak stond al in het federale regeerakkoord en de ministerraad heeft donderdag het licht op groen gezet.

Vandaag geldt in ons land stemplicht voor zowel de lokale, regionale en federale verkiezingen als voor de Europese verkiezingen, en dat vanaf 18 jaar. Voor die laatste stembusslag - de volgende vindt plaats in 2024 - kwamen de Vivaldi-partijen overeen stemrecht in te voeren vanaf 16 jaar. Donderdag volgde de formele instemming op de ministerraad.

De uitwerking van het voorstel gebeurt in samenwerking tussen parlement en regering, tussen Kamerleden en de bevoegde ministers Annelies Verlinden (CD&V) en Sophie Wilmès (MR). Indien het parlement definitief het licht op groen zet, zal België na Oostenrijk en Malta het derde Europese land zijn met een verlaagde kiesleeftijd tot 16 jaar. In Griekenland krijgen jongeren vanaf 17 jaar de mogelijkheid om te stemmen bij de Europese verkiezingen.

Het gaat om zo’n 270.000 jongeren met de Belgische nationaliteit of die van een andere EU-lidstaat, die op de dag van de verkiezingen zestien of zeventien jaar zijn en in België wonen, die hun stem kunnen uitbrengen. Ook de bijna 13.000 Belgische jongeren van zestien en zeventien jaar die in het buitenland wonen zullen mogen stemmen. De jongeren moeten zich wel eerst inschrijven in het kiesregister. Zodra ze geregistreerd zijn, zijn ze onderworpen aan de verplichting om te stemmen.

‘Door jongeren de kans te geven om deel te nemen aan onze democratie, prikkelen we hen om zich te interesseren in de politiek. De jongeren zijn de toekomst, en die toekomst zullen ze nu mee kunnen bepalen’, reageert minister Verlinden. ‘Als minister van Democratische Vernieuwing ben ik blij dat we een volgende stap zetten in de versterking van de democratie.’

‘Vandaag geven we jongeren vanaf zestien jaar de kans om volwaardig deel te nemen aan het Europese publieke debat’, vult minister van Europese Zaken Wilmès aan. ‘Dit is een eerste formele stap op weg naar een Europees burgerschap. Het is fundamenteel, omdat de Europese Unie grote delen van ons dagelijkse leven regelt.’

Groen-Kamerlid Kristof Calvo, een voortrekker van het voorstel, beschouwt het als een belangrijke stap. ‘Omdat het een ronduit positieve keuze is: voor meer democratie, voor meer Europa en voor de jonge generaties. Hoe sneller we die afspraak in wetgeving omzetten, hoe sneller we kunnen starten om jongeren warm te maken.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig

In het nieuws
Niet te missen