Foto: Jimmy kets

Demir weigert vergunning voor gascentrale Tessenderlo ‘omwille van drie redenen’

Na een eerdere weigering voor een gascentrale in Dilsen-Stokkem, weigert minister Demir nu ook de milieuvergunning voor een nieuwe, gasgestookte elektriciteitscentrale in Tessenderlo. Nieuwe gascentrales maken deel uit van het federale plan om tegen 2025 de kerncentrales in ons land te sluiten.

Begin deze maand bracht de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) nog een voorwaardelijk gunstig advies uit voor de bouw van een gascentrale van 900 megawatt in Tessenderlo. Het leek zo de eerste nieuwe gascentrale te worden die in Vlaanderen een vergunning zou krijgen. Maar minister Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) oordeelt nu dat het project niet kan vergund worden.

‘Er zijn drie redenen waarom ik dit niet kan vergunnen’, zei Demir zaterdagochtend op Radio 1. ‘Ten eerste is de ministeriële instructie rond stikstof verkeerd toegepast.’ De stikstofuitstoot werd namelijk verkeerd berekend, aldus Demir. ‘Men heeft stikstofoxide (NOx) en ammoniak samengeteld, en dat mag slechts beperkt gedaan worden.’

De ministeriële instructie rond stikstof, die er kwam na ‘het stikstofarrest’ van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, is volgens de minister ‘een heel streng tijdelijk kader’. ‘Maar we kunnen het ons gewoon niet permitteren om dat naast ons neer te leggen. De stikstofinstructie is van groot belang en we moeten ze ook juist interpreteren. Dat doen we ook voor grote veestallen.’

De tweede reden om de vergunning te weigeren is een verkeerd berekend project-milieueffectenrapport, zegt Demir. ‘De impact op het milieu is enkel berekend op basis van nieuwe gascentrales, niet op de bestaande centrales die er al staan. Ook daar moeten wij rekening mee houden.’ De nieuwe gascentrale in Tessenderlo zou naast een bestaande centrale gebouwd worden met een vermogen van 400 megawatt. ‘Eerdere rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in andere dossiers wees al op het belang van cumulatieve effectenbeoordeling bij stikstofinstallaties’, klinkt het aanvullend in een persbericht.

Tot slot bleek uit de watertoets dat de installatie bedrijfsafvalwater zou lozen in het Albertkanaal. Drinkwatermaatschappij Water-link bracht hier een ongunstig advies over uit, omdat zij water afneemt van het Albertkanaal voor drinkwaterproductie. Het advies van de GOVC om het afvalwater in de riolering te lozen is geen optie, zegt Demir. ‘Uit het milieueffectenrapport blijkt dat in dat geval de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin kan worden gehypothekeerd.’

De minister voegt eraan toe dat de beslissing in Tessenderlo geen voorafname is op de beslissingen over de aanvragen voor andere gascentrales in ons land. ‘Ik heb nooit gezegd dat ik alle centrales ga weigeren’, aldus Demir op Radio 1. ‘Maar we zitten met een stikstofarrest dit jaar, met dat strenge kader: ik ga geen uitzondering maken.’

Chemiebedrijf Tessenderlo, dat de centrale zou bouwen, reageert dat het ‘kennis heeft genomen van de beslissing’ en dat het de beslissing grondig zal bestuderen, ‘alvorens te beslissen over enige verdere stappen’.

Bron: Belga

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig

In het nieuws
Niet te missen