Foto: REUTERS

Europese Commissie opent bureau op Groenland

De opening van een bureau in Nuuk illustreert het toenemende strategische belang dat de Europese Unie aan het Noordpoolgebied hecht. Europa wil de aanwezige gas-, olie- en kolenreserves beschermen tegen exploitatie, onder meer door Rusland.

De Europese Unie zet in op een internationaal moratorium op de exploitatie van de gas-, olie- en kolenreserves die op Groenland aanwezig zijn. ‘Kolen, gas en olie moet onder de grond blijven in deze regio’, stelde Eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius woensdag op een persconferentie waar hij een nieuwe mededeling over het Europese beleid voor het Noordpoolgebied toelichtte. De Commissie wil zich inspannen voor ‘een multilaterale juridische verplichting’ om de exploitatie van deze fossiele brandstofreserves in het gebied niet langer toe te staan en de aankoop van die voorraden te verbieden.

De Commissie wil voortbouwen op de gedeeltelijke moratoria in de Verenigde Staten, Canada en Groenland. Ze zal echter niet alleen die landen, maar ook landen als Rusland, Noorwegen en IJsland moeten overtuigen om verder te gaan. Moskou heeft van de exploitatie van de bodemrijkdommen van het gebied net een strategische prioriteit gemaakt. ‘We zijn niet naïef’, erkende Sinkevicius. ‘Er zullen intensieve diplomatieke inspanningen nodig zijn, maar de EU moet het goede voorbeeld geven.’

Te koop: Groenland?

‘Het Noordpoolgebied verandert snel, door de impact van de opwarming van de aarde, de toenemende concurrentie voor natuurlijke bronnen en geopolitieke rivaliteiten’, vulde de hoge vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de EU, Josep Borrell, aan. ‘Deze ontwikkelingen tonen dat Europa zijn geopolitieke belangen breed moet definiëren om stabiliteit, veiligheid en vreedzame samenwerking te promoten in het gebied.’

Het geostrategische belang van het Noordpoolgebied werd enkele jaren geleden nog onder de aandacht gebracht toen de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump te kennen gaf dat hij Groenland wou kopen. Zo ver gaat de Commissie niet, maar ze wil wel een bureau openen in Nuuk om de banden met het autonome Deense gebied aan te halen, haar aanwezigheid in de regio te versterken en het belang van het Noordpoolgebied in haar buitenlands beleid te onderstrepen.

In het nieuws
Niet te missen