camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

waarom 

Waarom studenten linten dragen

zaterdag 25 september 2021 om 3.25 uur

Studenten zien in hun lint vooral een symbool van verbondenheid binnen de studentenvereniging. Johannes Vande Voorde

De fierheid waarmee een lint gedragen wordt, blijkt nogal variabel van studentenstad tot studentenstad, van club tot kring. De mate van trots gaat van ‘dit is mijn identiteit’ tot ‘het is een noodzakelijk kwaad’. Verhoudingsgewijs worden in Leuven minder linten gedragen dan in pakweg Gent. We hoorden zelfs in Leuvense wandelgangen studenten opperen dat het maar een marginale bedoening is, dat protserige uiterlijk vertoon. De meeste studenten dragen hun lint evenwel met fierheid.

In het nieuws
Niet te missen