Foto: BART DEWAELE
rekenhof

‘Brussel Mobiliteit kent staat eigen wegennet niet’

Brussel Mobiliteit heeft volgens het Rekenhof geen zicht op de staat van het wegennet in de hoofdstad, noch op de kosten en termijnen van wegenwerken. De gewestelijke overheidsdienst zegt dat het al maatregelen nam.

Het Rekenhof voerde tussen april 2019 en januari 2020 een audit uit bij Brussel Mobiliteit, openbaarvervoersmaatschappij MIVB en bouwheer Beliris. Het wilde te weten komen of wegenwerken in Brussel wel adequaat worden gepland, beheerd en gecoördineerd. Elk jaar worden in de hoofdstad 120.000 werven gerealiseerd, waarvan 4.000 van grote omvang.

MIVB en Beliris komen relatief goed uit die doorlichting. Dat is voor Brussel Mobiliteit niet het geval. Zo concludeert het Rekenhof dat de gewestelijke mobiliteitsadministratie geen eenduidige kennis heeft van de staat van het eigen wegennet. Regelmatige inspecties zijn er niet, net zoals de toestand van de ondergrond van de wegen en het rioleringsnet niet wordt bijgehouden.

Ook bij de uitvoering van wegenwerken loopt het verkeerd. Brussel Mobiliteit hanteert geen projectmatige aanpak, waardoor binnen de administratie niemand een globaal overzicht over volledige dossiers heeft. Bij de toekenning van opdrachten is bovendien alleen de prijs een criterium, en bijvoorbeeld niet de uitvoeringstermijnen. Wegenwerken duren daardoor vaak veel langer dan aangekondigd.

Wegverzakkingen

Brussel Mobiliteit geeft toe dat het Rekenhof ‘inderdaad een aantal knelpunten aan het licht brengt’. ‘Alleen dateert de audit al van januari 2020, ook al werd ze pas vandaag gepubliceerd’, zegt woordvoerster Inge Paemen. ‘In anderhalf jaar tijd kan er veel gebeuren. We hebben al heel wat stappen gezet die de knelpunten moeten verhelpen.’

Zo benadrukt Paemen dat Brussel Mobiliteit intussen een projectmatige aanpak hanteert bij wegenwerken, waarvoor het projectleiders heeft aangesteld. Dat enkel de prijs van een bestek als criterium zou gelden om opdrachten toe te wijzen, klopt volgens haar evenmin. ‘Er wordt wel degelijk met de uitvoeringstermijnen rekening gehouden. Binnenkort zullen zelfs ecologische en sociale criteria opgenomen worden’, zegt Paemen.

Wel is het nog steeds zo dat Brussel Mobiliteit geen zicht heeft op de ondergrond en het rioleringsnet. Paemen: ‘De wegen worden structureel geïnspecteerd, daarvoor zijn onze inspecteurs dagelijks op pad. De ondergrond en het rioleringsnet kennen we inderdaad niet, maar die vallen onder watermaatschappij Vivaqua. Dat is inderdaad vervelend, bijvoorbeeld bij wegverzakkingen, maar ook wij ontkomen niet aan de ingewikkelde Brusselse structuur.’

In het nieuws
Niet te missen