Foto: DBA

WoninGent in beroep opnieuw veroordeeld tot boete van 200.000 euro

De socialehuisvestingsmaatschappij WoninGent is ook door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot een boete van 200.000 euro, waarvan 120.000 euro met uitstel.

De socialehuisvestingsmaatschappij verhuurde 17 panden, hoewel ze ongeschikt waren verklaard. WoninGent werd in februari 2020 veroordeeld tot de boete en ging daarop ‘met schroom’ en ‘helemaal niet van harte’ tegen het vonnis in beroep.

De zaak leidde in 2018 tot ophef tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen, nadat in een VRT-reportage panden met onder meer schimmel getoond werden. Vooral de Sint-Bernadettewijk in deelgemeente Sint-Amandsberg, een sociale woonwijk uit de jaren 1920, kwam in een mediastorm terecht nadat was gebleken dat zeventien ongeschikt verklaarde woningen alsnog werden bewoond. Het kwam tot een rechtszaak en de socialehuisvestingsmaatschappij kreeg een boete van 200.000 euro, waarvan 120.000 euro met uitstel.

Maar WoninGent ging in beroep. In eerste aanleg had de maatschappij nog de vrijspraak gevraagd op basis van overmacht. In beroep pleitte ze schuldig, maar vroeg ze het hof om begrip.

Fusie

‘De problemen zijn begonnen in 2011 toen er werd gefusioneerd met twee andere maatschappijen. Daardoor ging het aantal woningen in eigen bezit van 2.000 naar bijna 10.000’, duidde meester Patrick Devers.

‘29 miljoen euro haalt de maatschappij uit huurinkomsten, terwijl de kosten voor onderhoud al 24 miljoen bedragen. We moeten roeien met de riemen die we hebben’, trad meester Marc De Boel hem bij. De advocaten vroegen daarom een boete met een zo groot mogelijk uitstel, zodat zo veel mogelijk geld naar het herstel van de woningen kan gaan.

Het hof bevestigde in zijn arrest evenwel de boete van 200.000 euro, waarvan 120.000 euro met uitstel voor de duur van drie jaar. De huisvestingsmaatschappij moet ook de panden herstellen conform de normen of afbreken en heropbouwen. Ze krijgt daarvoor twee jaar de tijd. Per dag vertraging werd er een dwangsom opgelegd van 150 euro per dag en per pand.

Huurders tevreden

Advocaat Michel De Clippele, die enkele huurders van de verkommerde woningen bijstond, is blij met het arrest. ‘Ik ben uitermate tevreden met de uitspraak. Ik denk dat het gaat om een evenwichtig arrest. Het hof van beroep heeft een krachtig signaal gegeven dat deze wanpraktijken niet kunnen. Helaas, zijn deze legio en helaas denk ik dat dit niet de laatste zaak zal zijn die zal worden gepleit in verband met deze materie’, zegt De Clippele.

‘WoninGent verschuilt zich achter het feit dat ze enorm veel woningen hebben, maar dat is geen excuus. Als je als verhuurder iets verhuurt, moet het in orde zijn en zij staan niet boven de wetten.’

Zijn cliënten leefden in bijzonder ellendige omstandigheden. ‘Het regende binnen, de elektriciteitsdraden hingen aan het plafond, er waren ramen van plexiglas en een deskundige kwam tot de vaststelling dat er CO-gevaar was, enz. Als burger word je voor minder gestraft. Daarom is dit een krachtig signaal en daar ben ik bijzonder blij om.’

Bron: blg
In het nieuws
Niet te missen