Foto: MARC HERREMANS

Huurdersbond: ‘Afschaffing terugdraaiende teller heeft ook impact op private huurder’

Dat de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen werd afgeschaft heeft ook een impact op private huurders. Voor hen is geen compensatieregeling uitgewerkt, zegt de Huurdersbond dinsdag. Die vraagt een antwoord van de Vlaamse regering.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde begin dit jaar de regeling met de virtueel terugdraaiende teller. Die gaf eigenaars van zonnepanelen ook met een digitale meter nog recht op het oude systeem met een terugdraaiende teller en een prosumententarief.

De Vlaamse regering besloot na de vernietiging om de eigenaars recht te geven op een eenmalige compensatie en nam ook flankerende maatregelen, zoals een aanpassing van de geplande uitrol van de digitale meter en een hogere batterijpremie.

‘Ondoenbaar’

Voor huurders van een private woning met zonnepanelen is er echter geen enkele compensatiepremie of -regeling uitgewerkt, laakt de Huurdersbond dinsdag. ‘Vanuit de regering wordt geantwoord dat de huurders dan maar zelf met hun verhuurder een aangepaste regeling moeten uitwerken. Maar dat is bijzonder lastig en voor recente woninghuurcontracten zelfs ondoenbaar.’

Zo wijst de Huurdersbond er op dat huurders die het voordeel van de zonnepanelen hadden, daar vaak een hogere basishuur voor betalen. Die huur kan echter niet naar beneden worden herzien, en dat door het Vlaams Woninghuurdecreet, zegt de bond.

‘Dat bepaalt immers dat een herziening van de huurprijs wegens nieuwe omstandigheden slechts mogelijk is in wel bepaalde periodes voorafgaand aan het verstrijken van een periode van drie jaar van het huurcontract. Bovendien moet de marktwaarde van het pand door deze nieuwe omstandigheden gestegen of gedaald zijn met minstens 20 procent van de wettelijk te eisen huurprijs.’ Aan die laatste voorwaarde dreigt nooit voldaan te zijn, zegt de Huurdersbond.

Die vraagt dan ook ‘een specifiek antwoord van de regering en dus een werkbare regeling in de Vlaamse huurregelgeving’.

In het nieuws
Niet te missen